Innovatief meten

Meten bij mensen na een beroerte, een innovatie!

Gebruiksvriendelijk en accuraat meten is belangrijk in de gezondheidszorg. Bij mensen na een beroerte is het belangrijk om het fysieke functioneren en participeren te meten. Zowel in de fase van herstel na de beroerte,als op lange termijn. Meten kost vaak veel tijd en energie van de cliënt en zorgverlener. Denk bijvoorbeeld aan erg lange vragenlijsten. Ook zijn vaak niet alle vragen uit een vragenlijst voor iedereen relevant. Kortom, belangrijke barrières voor het gebruik van deze meetinstrumenten.

Binnen de Academische Werkplaats Fysiotherapie is een nieuwe, innovatieve manier van meten onderzocht.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

In Amerika is de Late-Life Function en Disability Instrument (LLFDI) ontwikkeld. De LLFDI meet twee domeinen. Het eerste domein meet hoeveel moeite mensen hebben met het fysieke functioneren (denk daarbij aan traplopen, buiten lopen maar ook bijvoorbeeld rennen). Het tweede domein meet of het lukt mee te doen in de maatschappij (denk daarbij aan werk, omgaan met vrienden, de mogelijkheid om boodschappen te doen). De LLFDI meet op een innovatieve manier, ook wel Computer Adaptive Testing (CAT) genaamd. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in?

Het doel van CAT instrumenten is om met zo min mogelijk vragen betrouwbaar te meten. Bij CAT wordt gebruik gemaakt van een grote databank met vragen die allemaal hetzelfde concept meten (bijvoorbeeld participatie). De computer stelt één vraag, en berekent op basis van het antwoord (Item Response Theory) wat de beste vervolgvraag is. Door deze slimme manier van meten hoeven niet alle vragen doorlopen te worden.

Recent is deze test vertaald naar het Nederlands en getest bij een oudere doelgroep binnen de Academische Werkplaats Fysiotherapie door PHD Candidate bij het UMC Remco Arensman onder leiding van Lector aan de Fontys Paramedische Hoegschool Martijn Pisters. Daarna heeft onderzoeker Roderick Wondergem gekeken of deze test ook te gebruiken is bij mensen na een beroerte. Wondergem heeft vervolgens gekeken of dit instrument verandering in het fysieke functioneren en participeren goed kan meten, in dit geval een verandering over een periode van 6 maanden. Het blijkt vanuit zijn onderzoek van dat dit instrument dit goed in kaart kan brengen.  

Voor de praktijk en voor de cliënt betekent dit een meer precieze en snellere meting met de juiste vragen die van belang zijn voor de individuele cliënt. Dit is belangrijk omdat mensen met een beroerte vaak vermoeidheidsklachten hebben. Het is dan erg lastig om tientallen vragen in te vullen. Nu kost het dus relatief weinig tijd en kunnen vragen die niet van toepassing zijn voor de cliënt overgeslagen worden. Ook belangrijk voor de gezondheidsprofessional is dat de administratieve last daalt omdat de test afgenomen kan worden op de computer, tablet of zelfs smartphone. Bovendien kunnen de uitkomsten centraal opgeslagen worden.  

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Dit onderzoek is onderdeel van de RISE-studie die uitgevoerd wordt binnen de Academische werkplaats Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in zorginnovatie, onderwijs en onderzoek tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Julius Gezondheidscentra. Het primaire doel van het RISE-onderzoek is het beweeggedrag van mensen na een eerste beroerte in kaart te brengen. Daarbij is het ook van belang dat het fysieke functioneren en het participeren adequaat gemeten worden. Binnenkort is het artikel over de LLFDI-CAT te lezen in het gerenommeerde tijdschrift European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Heeft u vragen over het meetinstrument, dan kunt u terecht bij Roderick Wondergem: r.wondergem@fontys.nl of neem een kijkje op de website van de Academische Werkplaats Fysiotherapie. De LLFDI-CAT is gratis te downloaden.