IZO: Innovatie van Zorgopleidingen en Zorg in de regio Venlo e.o.

De zorg van de nabije toekomst vraagt om een omslag in de zorg en de zorgberoepen. Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren en de eigen regie van burgers staan centraal. Daarbij is nauwe samenhang tussen zorg en welzijn.

In het project IZO werken overheid, opleiders, werkgevers en ondernemers in de zorg samen om antwoorden op zorgvragen te formuleren. Daarbij willen de deelnemers experimenteren met andere vormen van (samen)werken. Uitgangspunt is dat meer flexibiliteit in werken en opleiden in gezondheid ontstaan. In het project is niet alleen aandacht voor het opleiden van jongeren tot nieuwe beroepsbeoefenaars in de zorg en gezondheid, maar ook voor het verder opleiden van werkenden in de zorg en gezondheid. Samen ontwikkelen we onder andere een opleidingsaanbod voor gezondheidsprofessionals van de toekomst op mbo+ en hbo-(bachelor)niveau waarin leren, werken en innoveren worden geïntegreerd.

Fontys is penvoerder van IZO.

Interesse of vragen?

Wil je meer weten over IZO, neem dan contact op met Joke Manders: