Máxima MC

Over Máxima MC

Máxima MC (MMC) is een topklinisch ziekenhuis met vestigingen op twee locaties: hartje Eindhoven (tegenover Fontys, locatie TF) en aan de rand van Veldhoven. Beide locaties hebben een eigen functie en specialiteit. Op de locatie Eindhoven bevinden zich de planbare en laagcomplexe zorg en de themapoliklinieken. In Veldhoven zijn de intensieve zorg, de complexe operaties, de spoedeisende hulp en het Vrouw-Moeder-Kindcentrum geconcentreerd. Er is high-care zorg op de Intensieve Care en op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Poliklinieken voor alle specialismen zijn op beide locaties aanwezig.

De afdeling MMC Academie heeft een adviesrol naar opleiders en hoofden van afdelingen en praktijkbegeleiders van verschillende afdelingen. Behalve met professionele werkplaatsen (in het ziekenhuis ook wel ZIC’s genoemd) hebben wij vanuit Fontys ook een intensieve samenwerking met medewerkers van de MMC Academie.

Sfeerafbeelding Fontys

Omvang

Op de afdeling Radiologie/Nucleaire Geneeskunde van Máxima MC werken we met ruim 125 medewerkers. De maatschap Radiologie(artsen) bestaat uit 15 personen. Ongeveer 20 medewerkers hebben een administratieve functie. Er zijn 3 afdelingshoofden, 1 kwaliteitsfunctionaris, 2 planners, 1 praktijkbegeleider en 4 medewerkers ICT-beheer. De grootste groep bestaat uit 99 Medische Beeldvormende en Bestralingsdeskundigen (MBB-ers). De helft hiervan heeft een fulltime dienstverband (32 uur of meer), de helft een iets kleiner contract, waarbij een minimum van 24 uur per week wordt geprefereerd.

Bij 99 MBB-ers is het natuurlijk logisch dat er verschillen zijn. Vrijwel alle collega’s werken als basis radiologisch medewerker en hebben daarnaast een specialisatie. Er zijn meerdere teams met elk een verantwoordelijke; de Primus inter pares. Er is een groep die werkt op nucleaire geneeskunde, en verder zijn er meerdere specialisaties, zoals CT, MRI, angiografie, echografie en vasculaire diagnostiek, mammografie en medische fotografie. De diverse taken zijn verdeeld over verschillende medewerkers. Er zijn commissies, zoals deskundigheidsbevordering, werkbegeleiding, VIM-commissie, hygiënecommissie, voorraadcommissie en een stralendeskundigheidsgroep. Ook zijn er een groep assessoren en enkele collega’s die reanimatie en kwaliteitstrainingen geven.

Visie & ambitie Máxima MC

Bij Máxima MC is de gezondheid van patiënten, ieders grootste goed, in goede handen. De zorg van MMC is patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig en veilig. Wetenschap en opleiding zijn essentiële pijlers die onze zorg op een steeds hoger niveau brengen. Dat is de basis, daar kunnen MMC-patiënten op vertrouwen. MMC hecht bijzonder belang aan een aantal toegevoegde waarden:

Sfeerafbeelding Fontys

Verstand van gezond: Zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven: daar dragen de specialisten en professionals van MMC graag aan bij. Bij voorkeur preventief en als het nodig is met zinvolle medische onderzoeken en behandelingen. Zodat de patiënten het maximaal mogelijke uit hun leven kunnen halen.

Sfeerafbeelding Fontys

Speciaal voor iedereen: Ieder van onze patiënten is uniek. Met persoonlijke gezondheidsvragen en levenswensen in relatie tot zijn specifieke omgeving. Een gezonde balans tussen wat patiënten kunnen en willen: daar werkt Máxima MC graag aan. Met hart, ziel en gezond verstand.

Sfeerafbeelding Fontys

Wederzijds vertrouwen: Máxima MC is ervan overtuigd dat samen meer bereikt wordt: ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Bij MMC helpen ze patiënten hun eigen kracht te gebruiken. MMC werkt samen met partners in de zorgketen, zodat patiënten kunnen vertrouwen op het complete zorgnetwerk.

Sfeerafbeelding Fontys

De toekomst is nu: Het bruist in MMC. Wat nu nog niet kan, wordt vandaag ontwikkeld. Wat anderen ontdekken, wordt meteen toegepast. MMC is vindingrijk in het bedenken van nieuwe technieken en het slim organiseren van de zorg voor patiënten. De toekomst is nu. Door deze visie en speerpunten/toegevoegde waarden zo te benadrukken geef je als organisatie een ontwikkelingsrichting voor de langere termijn.

Het doel van de samenwerking met Fontys

Doel van de samenwerking is onder andere het verbeteren van de praktische inhoud van de opleidingen en dus verhogen van kwaliteit van medewerkers. De medewerkers in dienst, maar ook de aankomend professionals. De stagiair(e) van nu is de collega van morgen. Als deze stagiair(e) meer kennis heeft en kan 'denken als hbo-er' leidt dit tot verbetering van kwaliteit. De samenwerking van meerder stagiaires tegelijkertijd geeft een veilige leeromgeving en een goed opleidingsklimaat. Dus niet volgen van medewerkers, maar zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces. Wat ga je volgende week leren? Hoe pak jij zo’n situatie aan?(reflectiebijeenkomsten) Waarom wijk je af van een protocol? Et cetera.

Door intensieve samenwerking stijgt de deskundigheid van Fontysstudenten en van Fontysmedewerkers, maar ook van medewerkers van Máxima MC. Innovatie en onderzoek spelen hierbij een belangrijke rol. Door onder andere kwaliteitsonderzoeken en afstudeerprojecten leveren de studenten antwoorden op vragen vanuit artsen, leidinggevenden, klinisch fysici of voor één van de teams. Veelal leidt het onderzoek tot verbeteringen voor zorg voor patiënten (bijvoorbeeld in verbetering van bepaalde zorgprocessen), stralenreductie of kostenreductie.

Welke studenten kunnen participeren in de leerwerkplaats?

  • Studenten MBRT van Fontys Paramedische Hogeschool: zij kunnen stage lopen en afstuderen binnen de radiologie en/of nucleaire geneeskunde. Op de afdeling Radiologie loopt ook regelmatig een stagiair(e) van het Summa College, opleiding mbo-niveau 4 Doktersassistent.
  • Er is een ZIC op de afdeling Cardiologie, waar toekomstig verpleegkundigen op verschillende niveaus stage lopen.
  • In september start de opleiding Fysiotherapie van FPH met een ZIC in Máxima MC. Er is ook een ontwikkeling van een ZIC bezig op de negende verdieping van MMC locatie Eindhoven.
  • In de toekomst zullen wellicht ook andere afdelingen aansluiten, gericht op bijvoorbeeld de opleiding Logopedie, Orthopedische Technieken of andere (para-)medische opleidingen.

Wat zijn de gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatielijnen? Wordt er samengewerkt met andere professionele werkplaatsen binnen de organisatie?

  • MMC Academie, praktijkbegeleiders van ZIC Cardiologie en ZIC Radiologie zijn samen met medewerkers Fontys gestart om een of meerder casussen te ontwikkelen waarbij samengewerkt wordt aan/onderzoek gedaan gaat worden naar de inhoud, behandeling en presentatie over inhoud aan elkaar. Bijvoorbeeld: 'Wat zijn de anatomie, pathologie, behandeling (met klinisch redeneren) et cetera bij een fictieve patiënt met decompensatie cordis?'
  • De uitwisseling van stagiair(e)s Radiologie voor stagiair(e)s ZIC Cardiologie en ZIC Radiologie gaat starten in januari 2020. De student geeft rondleiding en info aan student van de andere ZIC. De dag erna andersom.

    Lees hier meer over de topklinische zorg van Máxima MC.