Sportkunde

Inleiding

Sportkunde; wat doet een sportkundige? Waartoe leiden we je op?

De toegevoegde waarde van bewegen en sport staat centraal binnen de opleidingen Sportkunde. We onderkennen daarbij drie waardes;

  • De sociaal-maatschappelijke waarde: bewegen helpt bij een grotere participatie aan de samenleving voor iedereen,
  • De gezondheidswaarde: bewegen voor meer vitaliteit en een betere leefstijl of gezondere leefstijl,
  • De economische waarde: bewegen en sport en de onbegrensde business mogelijkheden.

Maatschappelijke betrokkenheid en ‘meedoen’ tijdens alle levensfases en door alle doelgroepen wordt in de huidige, multiculturele samenleving als belangrijk gezien. Plezier in sporten en bewegen staat daarbij meestal voorop, maar ook het idee ‘jong geleerd is oud gedaan’ speelt zeker mee, evenals de sociale contacten met leeftijdgenoten. Binnen Fontys Sportkunde herkennen we drie profielen binnen deze waarde:

  •            Sportondernemer
  •            Sportmanager
  •            Buurtsportcoach

Door de toename van het aantal welvaartziekten investeren zowel de overheid alsook het bedrijfsleven steeds vaker in preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij is bewegen en sport een veel gebruikt middel. Door specifiek te trainen kunnen we onze eigen mogelijkheden optimaal benutten. Dit leidt tot een diversiteit aan waardevolle prestaties, van sport- en beweegdoelen tot het beter of blijvend kunnen participeren in activiteiten in het dagelijkse leven. Binnen Fontys Sportkunde herkennen we drie profielen binnen deze waarde:

  •      Gezondheidsadviseur
  •      Beweeg- en leefstijlcoach
  •      Advanced Personal Trainer

Het werkveld van Sportkunde is dynamisch en volop in ontwikkeling. De opleiding Sportkunde kent daarom een opleidingsprofiel met profileringsmogelijkheden in jaar 3 en 4. Tijdens de opleiding vervul je verschillende rollen zoals de rol van ondernemer, manager, coach, trainer, adviseur, regisseur, ontwikkelaar en onderzoeker. Door bewegen en sport toe te passen als doel én als middel, zijn de mogelijkheden eindeloos. Een student Sportkunde moet daarom een ondernemende en proactieve houding hebben. In het werkveld opereert een Sportkundige zelden alleen, in tegendeel, de Sportkundige is meestal de verbinder tussen de verschillende partijen en belangen. Daarom zijn professionaliteit, flexibiliteit en zelfreflectie essentieel voor de Sportkundige in zijn of haar toekomstige beroep.


De opleiding Sportkunde van Fontys richt zich met name op de eerste twee waardes en in mindere mate op de economische waarde. Als je de economische waarde juist interessant vindt, moet je bij de opleiding Sporteconomie zijn: FEHT. Op www.sportkunde.nl kun je de verschillen zien tussen de Sportkunde opleidingen in Nederland.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys