Partners

Samenwerking

Amsterdam UMC is de hoofdaanvrager van dit project. Bij het realiseren van het project werkt het Amsterdam UMC nauw samen met Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en het landelijk platform Samen Beslissen.