Achtergrondinformatie

De NFU heeft via het Citrienfonds geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van generieke e-learning rondom het thema samen beslissen. In dit project, met een looptijd van twee jaar, worden twee modules ontwikkeld; een voor patiënten en een voor zorgverleners. Het doel is het vergroten van de kennis over en het verleiden tot samen beslissen. De modules zijn in principe bedoeld voor alle zorgverleners en patiënten die te maken krijgen met aandoeningen waarvoor meerdere, min of meer gelijkwaardige, behandelopties bestaan en waarbij dus voorkeursgevoelige behandelbeslissingen genomen kunnen worden. Deze modules kunnen gezondheidszorg breed ingezet worden en hebben als doel het bevorderen van de ‘patiënt als partner’ bij de besluitvorming. Deze modules worden vervolgens aangeboden via internetplatforms van de betrokken UMCs, de NFU, NPCF, patiëntenverenigingen, medisch specialistische beroepsverenigingen, medische nascholingsinstituten en/of het Kennisinstituut. Deze modules kunnen echter ook actief vanuit de zorgverlener aangeboden worden aan de patiënt en ingezet worden in het onderwijs voor toekomstige zorgverleners.