Welkom bij Docerend Theatermaker

Wat leuk dat jij je hebt aangemeld voor deze opleiding. We verheugen ons er op jou te mogen verwelkomen na de zomer! Voordat je echt gaat beginnen zijn er nog een paar zaken die om jouw aandacht vragen. Op deze pagina vind je meer info. Heb je nog vragen? Laat het ons weten. We zijn er om jou te helpen.


Inschrijven

Welke zaken vragen aandacht rondom jouw inschrijving?

Wat moet ik doen om mijn inschrijving compleet te maken?

Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink dashboard. Je wordt pas ingeschreven als je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Houd rekening met verwerkingstijd (2 - 10 werkdagen). Een diplomawaardering kan vaak oplopen tot 2 weken.

Na je toelating ben je door fhksa@fontys.nl geïnformeerd over wat je precies moet doen en/of opsturen. Volg de acties in die mail meteen op, zodat je met een gerust gevoel kunt starten aan je opleiding.

Is jouw inschrijving nog niet compleet, dan kan het hier aan liggen:

·         Mijn persoonsgegevens zijn nog niet geverifieerd.

Wanneer je bent ingelogd met DIGI-D worden je persoonsgegevens automatisch door Studielink geverifieerd.
Is dat niet het geval, dan hebben wij een kopie van je geldige paspoort / ID kaart (géén rijbewijs) nodig met daarop al je voornamen voluit geschreven. Je mag dit als een scan (pdf) sturen naar fhksa@fontys.nl.
Staan niet al je voornamen voluit geschreven, voeg dan ook een uittreksel uit het bevolkingsregister (gemeente) toe, in Vlaanderen ook wel bekend als Attest van Hoofdverblijfplaats. 

·         Mijn vooropleidingsgegevens zijn nog niet geverifieerd

In principe worden jouw HAVO, VWO, MBO 4 en HBO/WO vooropleidinggegevens automatisch door DUO in Studielink gezet en automatisch geverifieerd. Je hoeft dan niets op te sturen. Als je pas net eindexamen in Nederland hebt gedaan, hoef je ook niets op te sturen. Ga je een Master volgen, dan gaat het erom dat je bachelor diploma voor 1 september is geverifieerd.

Heb je jouw diploma niet in Nederland behaald of heb je nog steeds in Studielink de melding dat je vooropleidingsgegevens niet geverifieerd zijn? Dan vragen we je om de volgende documenten per post op te sturen:

- gewaarmerkte (*) kopie van je diploma èn bijbehorende cijferlijst (in Vlaanderen: laatste rapport). 
*Gewaarmerkte kopie = de kopie is gemaakt, ondertekend en officieel gestempeld door jouw school of door een overheidsinstantie, wat bevestigt dat de kopie identiek is aan het origineel.  Let op dat je de originele gewaarmerkte kopie opstuurt, dus niet een scan of een kopie van een gewaarmerkte kopie.

Deze documenten mag je sturen naar:

FHK Studentenadministratie
Zwijsenplein 1
5038 TZ  Tilburg
Nederland

Je kunt de gevraagde documenten ook tijdens kantooruren bij ons afgeven in kamer B1.03 *.
Het kantoor is gesloten van 19 juli 2021 tot 17 augustus 2021 vanwege vakantie. Daarom ontvangen we je documenten graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juli zodat we je inschrijving voor de start van het studiejaar verwerkt kunnen hebben. Wij kunnen ook een gewaarmerkte kopie voor je maken. Breng dan je originele diploma en cijferlijst mee. * Check voor je komt of we geopend zijn, vanwege corona maatregelen is het kantoor tijdelijk gesloten tot nader bericht.

·         Betaling collegegeld regelen

In Studielink moet je aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen: vanaf welk rekeningnummer of je het hele bedrag ineens of in 10 termijnen wilt betalen. Dit zijn opeenvolgende stappen die je (vanaf half mei 2021)  kunt uitvoeren zodra je persoonsgegevens zijn geverifieerd. Check dus regelmatig je dashboard in Studielink.

Je collegegeld wordt overigens pas rond 25 september voor de eerste keer afgeschreven, dus niet op het moment dat je de machtiging afgeeft.

·         Taaleis

Indien je een Nederlandstalige opleiding gaat doen moet je voldoen aan de Nederlandse taaleis. Heb je een Nederlandse of Vlaamse vooropleiding, dan voldoe je automatisch aan de taaleis. Heb je een buitenlands diploma, dan moet je vóór 1 september een bewijs van NT2 programma II  inleveren. 

Voor een Engelstalige opleiding moet je aan de Engelse taaleis voldoen. Heb je tenminste een HAVO diploma of een diploma uit deze diploma lijst, voldoe je automatisch aan de taaleis. Voor overige EU studenten wordt het taalniveau getest tijdens de toelating/auditie. Alleen indien hier blijkt dat je Engels niet sufficiënt is, moet je een taalcertificaat inleveren vóór 1 september. Zie meer informatie op de website van jouw opleiding, onder toelatingseisen.

·         Overige acties?

Sommige opleidingen vragen nog overige documenten die hier niet genoemd zijn. Indien hier sprake van is, word je hierover geïnformeerd via fhksa@fontys.nl.

Ik wil mijn aanmelding/inschrijving annuleren.
Mocht je besluiten niet bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten te komen studeren, trek dan je inschrijfverzoek in op Studielink èn stuur ons s.v.p. even een mailtje. Dit voorkomt dat je telkens herinneringen krijgt en mogelijk kunnen we nog een andere student blij maken met jouw plek. Annuleer daarom zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 augustus 2021.

Studiekeuzecheck geldt niet voor selectieopleidingen

De meeste opleidingen hanteren de studiekeuzecheck, om te zorgen dat je op de juiste plek komt te zitten. Deze check test je op persoonlijkheidskenmerken, interesse en motivatie.

De opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) zijn zogeheten 'selectieopleidingen'. Dit houdt in dat de opleiding aanvullende eisen stelt. Bijvoorbeeld via de auditie Docent Theater. Daarom is de studiekeuzecheck niet van toepassing op de opleiding Docent Theater van de Academie voor Theater.

 
 

 
 

Voor het volgen van het onderwijs bij Docerend Theatermaker is het van belang dat je een goed werkende laptop hebt met goed werkende camera, geluid en internetverbinding.

Lesmateriaal

Je krijgt de informatie over het lesmateriaal van je opleiding Docent Theater tijdens de eerste week van je studie te horen.

Korting voor kunstenstudenten

Om studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) te stimuleren zoveel mogelijk voorstellingen, exposities etc. te zien, krijgen zij bij een aantal partners korting op vertoon van hun FHK-studentenpas (Fontyspas).


I

Rooster

De introweek zit er op. Je gaat nu echt beginnen met je studie.
Weet waar je moet zijn de eerste week!

De week start op dinsdag 31 augsutus om 11.00 uur met de officiële introductieweek van de Academie voor theater. In deze week ontmoet je je docenten en medestudenten, krijg je je eerste praktijklessen en gaan we met z’n allen naar een voorstelling, gemaakt door tweedejaars studenten van vorig jaar. Deze week wordt afgesloten met een BBQ voor alle docenten en studenten! Dus ben er bij! Mocht er onverhoopt een bijzondere reden zijn waarom je hierbij niet aanwezig kunt zijn, neem dan vooraf contact op met het bedrijfsbureau FHKtheater@fontys.nl.

Zie voor het programma van deze week de 'Informatie start studiejaar' die je voor de zomer via de mail gekregen hebt.

Tot dan!

Als je vakanties of andere activiteiten wilt plannen, is het handig te weten wanneer er geen lessen zijn.

Contact

Plattegrond gebouw

Het gebouw is als je de eerste keer binnenkomt erg complex, vandaar dat je bij de balie een plattegrond kunt verkrijgen. Uiteraard is de informatie ook digitaal beschikbaar.

Fietsenstalling en auto parkeren

Fietsenstalling

Aan de linkerzijde van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (bij ingang Zwijsenplein) bevindt zich een officiële stalling: 'Fietsenstalling Concertzaal'. Openingstijden Fietsenstalling. Oude dijk 2, tilburg

Parkeren

Parkeren KoningspleinSchouwburg (Louis Bouwmeesterplein) of Emmapassage. Vrij parkeren is vrijwel niet mogelijk in de binnenstad.

Loopafstand vanaf station

De loopafstand vanaf het station vind je onderaan deze pagina.