Project

Mediawijsheid voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

In het CPI Gastenhof, een organisatie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, hebben studenten, docenten en professionals de afgelopen jaren diverse interventies ontwikkeld om mediawijsheid bij deze doelgroep te bevorderen.

Wat houdt het project in?

Deze interventies variëren van tools om socialmediagebruik bespreekbaar te maken, jongeren wegwijs te maken in de wereld van digiD en het openbaar vervoer tot het ontwikkelen van een laagdrempelige website over de kansen en de risico’s van het internet. Op dit moment verkent het CPI op welke thema’s verdiepend onderzoek nodig is.