Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving / Toekomst van leren

Opvoeden voor de Toekomst

Kinderen en jongeren groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving, die zich steeds meer kenmerkt als een prestatiesamenleving. Hoewel de technologisering, digitalisering en globalisering veel te bieden hebben, brengen de majeure ontwikkelingen ook onzekerheid en nieuwe opvoedingsvragen met zich mee.

In onze samenleving die sterk gericht is op prestaties, ervaren kinderen en jongeren de druk om op alle fronten te scoren: hoge diploma’s halen, er goed uitzien, veel vrienden hebben, sportief en creatief zijn … de lat ligt erg hoog. Bij ouders, professionals, beleidmakers en bestuurders is doorgedrongen dat de prestatiedruk bij de huidige jeugd op grenzen stuit. De kansenongelijkheid neemt ernstige vormen aan en er vallen teveel kinderen uit.

Over het lectoraat

Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst heeft als missie om bij te dragen aan een veilig, positief en minder competitief opvoedklimaat: thuis, op school, op straat en online, zodat alle kinderen en jongeren gezond en gelukkig kunnen opgroeien. Wat vraagt dat van pedagogische professionals, nu en in de toekomst? Lees hier meer over in de lectorale rede. Lees hier meer over in de lectorale rede.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerimpressie Lectorale Rede Maike Kooijmans

Talentologie

Centrale thema’s in het lectoraat zijn (talent)ontwikkeling, veerkracht en identiteit. Dit zijn complexe begrippen die een rol spelen in het alledaagse leven van kinderen en jongeren, én hun opvoeders. Het lectoraat ontwikkelt niet alleen kennis en kunde over hoe kinderen en jongeren tot bloei kunnen komen, maar wil ook aanjager zijn van een pedagogisch ‘offensief’, tegen de prestatiegerichte focus op talentontwikkeling in onze samenleving. Dit noemen we ‘talentologie’.

Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan Fontys Pedagogiek, is te gast bij de BK podcast. Uit het onlangs gepubliceerde HBSC onderzoek (Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children) naar gezondheid en welzijn van scholieren blijkt dat prestatiedruk van grote invloed is op het emotionele welbevinden van de Nederlandse jeugd. Wat doet een prestatiegerichte samenleving met kinderen? En kan kinderopvang tegenwicht bieden? Tijd voor een gesprek met Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma. 

Onderzoeksagenda 2021-2025: 'Later word ik zeemeermin'

‘Later word ik zeemeermin’ is de titel van het onderzoeksprogramma van het lectoraat voor de tweede termijn (2021-2025). De verschillende onderzoeksprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd vanuit het Talentologisch Lab, van waaruit docentonderzoekers, studenten en praktijkprofessionals onder supervisie van de lector aan drie programmalijnen werken: Vrijplaatsen, Voice en de Virtuele wereld.

Vrijplaatsen

Vrijplaatsen zijn speel- en leerplekken, buiten en dwars door pedagogische instituties heen, waar kinderen kind en jongeren jong kunnen zijn. In een pedagogische vrijplaats is niet een curriculum of beleidsdoel het uitgangspunt is, maar staan de talenten, dromen en wensen van kinderen en jongeren centraal. Samen met partners voert het lectoraat onderzoek uit naar de beschermende en stimulerende factoren voor de ontwikkeling van een veerkrachtige identiteit. Wat betekent dit voor het pedagogisch handelen, in nieuwe en bestaande praktijken van onderwijs, opvoeding en vrije tijd?

Voice

In het lectoraat doen we onderzoek mét kinderen en jongeren samen. Door creatieve onderzoeksmethoden geven we jeugdigen de ruimte hun stem te laten horen om zo hun ‘deep stories’ beter te leren begrijpen.

Virtuele Wereld

Kinderen en jongeren brengen steeds meer tijd door in de virtuele wereld, wat een relatief nieuwe opvoedcontext is. Het lectoraat zal de komende jaren bijdragen aan kennis en kunde op dit specifieke terrein. Daarbij zal het accent liggen op de vraag hoe jeugdigen in de virtuele wereld een veerkrachtige identiteit ontwikkelen en wat daarbij de rol van opvoeders is.


Lector

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst

Ik ben Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst. Van huis uit ben ik theaterpedagoog. In mijn loopbaan richtte ik mij op jongeren die worstelen met zichzelf en de wereld om zich heen. Sinds 2006 houd ik me bezig met onderzoek naar talentontwikkeling bij kwetsbare jongeren.


Kennisteam

Foto van persoon

Dr. M. (Marga) Martens

Docentonderzoeker
Foto van persoon

L. M. (Laura) Mulder

Docentonderzoeker
Foto van persoon

I. (Ingo) Wijts

Docentonderzoeker
Sylvia Wernaart Sanders

S. (Sylvia) Sanders

Promovendus (PhD)

Foto van persoon

Drs. A. (Aafke) Baars-Seebregts

Docentonderzoeker
Foto van persoon

T. (Tom) van den Eertwegh

Docentonderzoeker
Foto van persoon

E. (Eva) van der Veer

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M.V. (Michelle) van Gent

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Manette Gijzen

Projectassistent Onderzoek

Contact

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst