Kennisthema

Toekomst van leren

Leren is van essentieel belang in onze snel veranderende samenleving waarin ingrijpende ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn. Bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, nepnieuws, veranderende banen, duurzaamheidsvraagstukken en veranderend burgerschap. Van wieg tot graf, op school, in het werk, maar ook buiten deze formele contexten.

Het doel van dit kennisthema is: hoe kan dit leren zo goed mogelijk worden georganiseerd en ondersteund? Zowel de persoon van de lerende, als de context waarbinnen wordt geleerd zijn in belangrijke mate sturend bij de beantwoording van die vraag. Facilitering van het leren van kinderen en jongeren vraagt in veel gevallen om wezenlijk andere antwoorden dan het geval is bij de ondersteuning van het leren van professionals.

Uw organisatieonwikkeling

Het kennisthema stimuleert organisaties, onderzoeksgroepen, en onderwijs om hun krachten te bundelen om op deze wijze de impact van Fontys als kennisinstelling te vergroten. Wilt u meer over ons weten, of met ons samenwerken?  

Onderzoeksprojecten

- Het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving: vijf aanbevelingen

- Future Skills

- SPRONG voorwaarts

- Erasmusproject ‘Developing Adaptive Expertise to foster an effective learning environment

- PROMISE

- Velon-themagroep toekomstbehendig opleiden

- Toetsing en erkenning 21st century skills

- Hybride leernetwerken

- Hybride leeromgevingen: Wicked Problems

- Hybride leeromgevingen als leeromgevingen voor professionals

- Professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen

- Leven lang ontwikkelen: inventarisatie best practices in de regio

- Hybride docenten en HRM beleid op scholen

- Het prikkelen van nieuwsgierigheid in onderwijs en werk

- Boundary crossers

- Future Learning, interactie in leer- en werkprocessen binnen shared learning teams in het ICT-domein

- Focus op afbeeldingen in toetsitems en feedback

- Hybride leeromgeving voor wendbare leerlingen

- Hoogbegaafde studenten

- Meerwaarde van interactieve Virtual Reality en 360 graden-video's bij ontwikkelen van sociale vaardigheden binnen zorg- en lerarenopleiding

- Hoe kan kunstmatige intelligentie ingezet worden om zelfregereguleerd leren te meten en te bevorderen?

- Hybride tech docenten monitor

- LLL ecosysteem

- Hybride opleiden

- Open leren in Teams

- Tama-Coachee

- Hybride leernetwerken

- LLL opleiden op de werkplek van jonge professionals

- Toetsing en erkenning van 21st skills

- Wicked Problems

- Hybride leeromgeving als leeromgeving voor professionals

- Leven lang leren in de praktijk: best practices

- Hybride docent in de werkpraktijk

- AI in het onderwijs

- Quantified Teens

- Technofilisofie

- Vraagarticulatie Fontysregio

- Vraag articulatie Learning Society

- Micro-credentialing en open badges

- Literatuuronderzoek Learning Society

De reden om als hybride docent aan de slag te gaan, zit ‘m met name in de uitdaging en variatie in het werk

Marian Thunnissen, lector Dynamische talentinterventies

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies
Foto van persoon

R.A.W. (Rutger) van de Sande

Lector Bètadidactiek