Met een elektrische deelauto naar je werkafspraak

Fontys experimenteerde op een aantal van haar locaties met elektrische deelauto’s. Medewerkers van Fontys konden gebruik maken van een BMW i3 om naar afspraken buiten de deur te rijden. De pilot is medio maart 2019 afgerond.

Het College van Bestuur is akkoord gegaan met de uitgangspunten voor een Fontysbrede invoering van een dergelijk deelautosysteem. Daarom start nu de aanbesteding hiervan, de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Gestreefd wordt om vanaf het nieuwe studiejaar de medewerkers van Fontys weer gebruik te laten maken van een deelauto-systeem voor hun zakelijke ritten van en naar Fontyslocaties.

Met 411 actieve accounts en een duidelijk herhaalgedrag van een stevige kern actieve gebruikers kijkt Fontys terug op een positieve ervaring en erkent ze de bestaande behoefte. Daarnaast sluit de elektrische deelauto volledig aan bij de doelstellingen (duurzame bereikbaarheid van onze campussen, verduurzaming bedrijfsvoering en een bijdrage leveren aan de vitaliteit van medewerkers).