MS Schippers

Op vrijdag 8 juni is het convenant met MS Schippers ondertekend, de eerste Partner in Education van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie (FHEC). MS Schippers is een bekende speler in de agrarische sector, het bedrijf ontwikkelt en produceert producten en diensten waarmee de boer beter kan boeren. Het resultaat is dat Schippers zich met 500 medewerkers sterk positioneert in een internationale markt. FHEC is dan ook trots op deze eerste Partner in Education!

Samenwerking MS Schippers en FHEC
MS Schippers en FHMM zijn geen onbekenden van elkaar. Al meerdere studenten, ook de internationale studenten, hebben voor het bedrijf een stage- of afstudeeropdracht uitgevoerd. Ook veel oud-studenten vinden daar hun eerste baan. Daarbij is het bedrijf een bekend gezicht tijdens het FHEC Career Event.

Partners in Education 
FHEC wil in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties uit het werkveld zorgen voor actueel en aansprekend onderwijs. FHEC heeft via stages, afstudeeropdrachten en projecten veel contacten met bedrijven en organisaties uit het werkveld. Om deze contacten verder te benutten voor het onderwijs zoekt FHEC Partners in Education die actief betrokken zijn bij de opleidingen van FHEC (Commerciële Economie, Commerciële Economie Leisure Management, International Business en Ondernemerschap & Retail Management).

In het partnerprogramma van FHEC staat een actieve relatie centraal. FHEC beoogt dat partners vaak contact hebben met de opleidingen vanuit hun ervaringen de praktijk. Het doel van dit partnership is o.a.;

  • het creëren van een actieve relatie waar alle betrokkenen profijt van hebben;
  • het inzetten van studenten voor praktijkopdrachten;
  • onderwijs dat aansluit op recente ontwikkelingen in de praktijk.

Ter versterking van het partnerprogramma is ook de alumnistichting van FHEC actief betrokken, namelijk alumnistichting FAME (Fontys Alumni Marketing Eindhoven). FAME biedt een groot netwerk aan van meer dan 700 professionals die werkzaam zijn in verschillende vakgebieden.

Vervolg 
Meerdere bedrijven hebben al interesse getoond in het partnerprogramma en zullen in de aankomende periode aansluiten. FHEC gaat graag de samenwerking aan met deze bedrijven, dit met als doel om een spil te zijn in een netwerk van bedrijven & organisaties, (oud-)studenten en docenten die elkaar versterken in een inspirerende omgeving.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys