Stage en afstuderen

Informatie per opleiding

Contact met het Career Office

Fontys hecht veel waarde aan een evenwichtig aanbod van theorie en praktijk.
Stages en praktijkopdrachten maken daarom een belangrijk onderdeel uit van het lesprogramma.

Heb je vragen of wil je meer weten over het aanbieden van een stageplaats?
Neem contact op met ons Career Office.

08850 70033
fhecforcompanies@fontys.nl
Rachelsmolen 1, Eindhoven