Jasmijn Middeljans

Sfeerafbeelding Fontys

Met mijn beeldend werk probeer ik mijn eigen menselijkheid te onderzoeken door me te verplaatsen in de werkelijkheid van het vreemde. Zo wil ik de beschouwer meenemen naar de grens tussen menselijkheid en niet-menselijkheid, natuur en cultuur. Hierdoor probeer ik de grenzen te vervagen en de eenheid van de werkelijkheid zichtbaar te maken. Het onooglijke kleine, waar wij als mensen doorgaans weinig oog voor hebben, wordt hierdoor uitvergroot en toegankelijk gemaakt.

Omdat kunst geen beperkingen kent, en alles kan en mag, is een beeldend proces ideaal voor het onderzoeken, verwerken en verbeelden van nieuwe, onbekende terreinen. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met verschillende vakgebieden, disciplines of regels zoals vreemd, onzinnig en overbodig. Op deze manier kan de wereld benaderd worden vanuit een breed en vrij perspectief en krijgt de onderzoeker de mogelijkheid zich open te stellen voor de echte onbekende wereld. Kunst laat je de wereld onderzoeken zoals jij dat wilt, gedreven door je eigen nieuwsgierigheid. Kunst laat je weer kind zijn.

Daar waar bijna alle schoolse vakken neerkomen op het reproduceren van ‘losse’ kennis, waarbij ‘het is zoals het is’, wordt kunst volledig gevormd door subjectiviteit en individualiteit. Kunst maakt onderdeel uit van onze menselijke cultuur en valt dus niet samen te vatten in een paar ezelsbruggetjes of formules. Het vormt een verbinding tussen wat wij zien, wat wij vinden en wie wij zijn. Zo vormt kunst niet alleen een middel, maar ook een doel: het verbinden van het individu met de werkelijkheid.