Debora Heijne

Sfeerafbeelding Fontys

Als kunsteducator wil ik bijdragen om de dialoog met de ander op een ‘praktische’ manier tot stand te laten komen. Communicatie, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn hierin belangrijke begrippen.
Verder zijn de volgende kenmerken essentieel om de dialoog goed en vruchtbaar te laten verlopen: een vragende houding, uitgaan van gelijkwaardigheid, het openstellen en soms ook overgeven aan de ander, je kwetsbaarheid durven tonen. Met deze houding en met inzet van kunstzinnige werkvormen ontmoetingen laten plaatsvinden, is de rode draad in mijn loopbaan als cultureel ondernemer en docent.