Irene Ulrich

Sfeerafbeelding Fontys

Om te maken heb je lef nodig, je moet durven falen en oog hebben voor kansen.

Voor mijn meesterproef heb ik onderzocht hoe de kunsteducator het zelfvertrouwen van de adolescent om te máken kan vergroten.
Geen ingewikkelde theoriën, geen arbeidsintensieve aanpassingen, maar simpele interventies. Kleine aandachtspunten om binnen het bestaande programma toe te passen om het zelfvertrouwen en het plezier in maakonderwijs te vergroten.