Lectoraat en Onderzoek

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat en onderzoeksprojecten Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Onderzoek van Fontys komt tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld en is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe wij opleiden. Het onderzoek is georganiseerd binnen lectoraten en expertisecentra.

Project Studio

Verandert onze professie van kunstvakdocent in dit crisisjaar? En welke invloed hebben tijd en ruimte hierop?

Artistic Research Days

Tijdens de Aristic Research Days werken de masteropleidingen van FHK samen aan onderzoeksprojecten.