Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

FHK hecht sterk aan het welzijn van studenten en medewerkers, een veilige en positieve sfeer voor iedereen binnen de onderwijsinstelling. Wij willen het onderwerp sociale veiligheid dan ook graag niet alleen benaderen vanuit de negatieve kant, maar vooral ook de positieve kant bevorderen. Het vermijden en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag heeft als doel het algemeen welzijn van studenten en medewerkers binnen FHK.

Studenten en medewerkers werken gezamenlijk aan het versterken van een respectvolle en professionele cultuur binnen FHK. De sociale, psychische en fysieke veiligheid wordt niet door handelingen van anderen aangetast. Pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en andere vormen van ongewenst gedrag zijn onacceptabel. FHK wil recht doen aan verscheidenheid, en zo toegankelijk mogelijk zijn. Wij streven naar een open en respectvolle cultuur waarbij iedereen zichzelf kan zijn, en bevorderen een divers samengestelde organisatie. Studenten, docenten, medewerkers: iederéén participeert volwaardig in het onderwijsproces, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, gender levensbeschouwing, seksuele voorkeur of beperkingen. De bindende factoren zijn: talent en creativiteit.

Het kunstvakonderwijs is, net als de beroepspraktijk, gebaseerd op een nauwe relatie tussen docent en student (meester-gezel) en vraagt voor veel opleidingen om fysiek en mentaal contact. Het risico van ongewenst gedrag is dan ook groot. FHK wil een sfeer bevorderen waarin iedereen, studenten en medewerkers, elkaar op elkaars gedrag kan aanspreken, respectvol en doelgericht.
Binnen de opleidingen van FHK wordt actief aandacht besteed aan omgangsvormen en gewenst gedrag, alsmede aan het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag. Studenten en medewerkers worden in tevredenheidsonderzoeken regelmatig bevraagd naar hun ervaringen met ongewenst gedrag en de afhandeling daarvan. Met alle kunsthogescholen in Nederland onderschrijft FHK het statement Sociale Veiligheid van het KUO. Het statement vind je hier.
Als vervolg op het statement maakt FHK zich sterk voor het bevorderen en verbeteren van een positieve sfeer binnen onze onderwijsinstelling. Afspraken, omgangsvormen, en procedures zijn vastgelegd in een gedragscode

Om een veilige leeromgeving te creëren is het nodig dat dat studenten en medewerkers, maar ook alumni en oud-medewerkers met hun vragen, meldingen en klachten over ongewenste situaties altijd gehoord worden. Op Fontys connect staan alle contactmogelijkheden voor studenten en medewerkers.