Lectorale Rede

De lectorale rede vond plaats op vrijdag 5 september 2014 in Tilburg.

Voor de omslag van het boekje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van de lectorale rede, koos Jacqueline van Swet voor het beeld van de schermvlieger:

De leerling en leerkracht vliegen samen als tandem met hun scherm, vergelijkbaar met de piloot en leerling bij het schermvliegen. Hun relatie is uniek en belangrijk; zij trekken een aantal jaren met elkaar op en de leerkracht is gedurende die jaren een belangrijke persoon voor de leerling. Zoals ook de piloot belangrijk is.
Dit beeld biedt een mooie metafoor voor de leerkracht die samenwerkt met de omgeving ten behoeve van de ontwikkelingskansen van zijn leerling. Leerkracht en leerling gaan samen de lucht in, een spannende onderneming. Zij hebben een gezamenlijk doel: werken aan de ontwikkeling van de leerling, in dit beeld weergegeven als de zon. Daartoe is het belangrijk om holistisch te kijken, oog te hebben voor en kennis te hebben van de belangrijke factoren en actoren en de interacties daartussen, zoals dat ook bij schermvliegen belangrijk is.
Dit lectoraat gaat onderzoeken hoe de leerkracht zijn of haar bijzondere plaats kan benutten zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Wie kan hij of zij daarbij betrekken? En als er wordt samengewerkt met anderen, wat zijn dan de doelstellingen van dat samenwerken? Wat moeten we verstaan onder samenwerken: Bedoelen we daarmee meer en vaker overleggen? Is het vooral een attitude? Wat is de specifieke expertise van de leerkracht en waar is aanvulling nodig en welke dan? Welke expertise en inbreng hebben de andere partners? De ouders en de leerling? Andere professionals? Waar zou de leerkracht de regie moeten nemen in de samenwerking met anderen? Waar kan/zal hij zijn rol als change agent op zich nemen? Wat betekenen deze inzichten voor het programma van de Master SEN?

In het boekje komen ook studenten aan het woord:

Angelique Arts

"Voorheen was ik gewend om ouders te adviseren en te informeren over hun kind, maar nu zie ik hen als waardevolle partners om mee samen te werken. Nu heb ik vaak een begeleidende rol. Ik deel mijn kennis met ouders en vertrouw erop dat zij hun kennis met mij willen delen. Door mijn praktijkgericht onderzoek heb ik geleerd om mijn kennis en mening met collega's te delen. In het werkveld durf ik vaker om feedback te vragen. Samen weten we meer dan alleen: 'onderwijs maak je samen' (Marzano, 2010)."

Imke Denissen

"De samenwerkende partners zijn voor mij een bron van inspiratie. Ik ben het contact met de scholen in de wijk aangegaan om gezamenlijk te kijken naar schooloverstijgende mogelijkheden. Een arrangement kan ook inhouden dat er hulp in de thuissituatie nodig is. Samen met alle betrokkenen kijken naar wat het kind in het gehele systeem (thuissituatie, onderwijs en sociaal netwerk) nodig heeft."

Floortje Michielsen

"Uit onderzoek blijkt dat muziek voor 90 tot 90% de belangrijkste vrijetijdsbesteding is van jongeren. Wat buiten school zo belangrijk en waardevol is, wil ik als docent juist aangrijpen om leerlingen te enthousiasmeren. Naar muziek luisteren kan altijd en overal. Zelfs musiceren is, hoe beperkt je ook bent, voor iedereen mogelijk. Op een instrument of met je eigen stem. Muziek als vrijetijdsbesteding wordt door mij dan ook enorm gestimuleerd."

Joanna Vlieg

"Het protocol Diagnostiek en Behandeling geeft aan dat het heen-en-weerschrift een belangrijk communicatiemiddel is bij afstemming tussen ouders en school. Onderzochte logboeken tonen aan dat leerkrachten hier niet in schrijven, ondanks dat ze aangeven de overdracht met behulp van het logboek als belangrijk te ervaren. hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer er in de samenwerking sprake is van een gezamenlijke betrokkenheid en een gedragen verantwoordelijkheid, de afstemming als zinvol wordt ervaren."

Lectorale rede

Download hier de lectorale rede van Jacqueline van Swet

   Audio lectorale rede

Video lectorale rede

Bekijk hier de video opname