Studiesucces vraagt samenwerken met ouders en met het hele sociale netwerk van de leerling

Tijdens het gesprek tussen minister Bussemaker en docenten, lectoren en studenten van de lerarenopleiding (FLOT) wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat docenten samenwerken met ouders en met het hele netwerk van leerlingen. De minister pleit ervoor dat studenten aan lerarenopleidingen hiervoor de specifieke vaardigheden verwerven. Zie het bijgaande de veslag (afbeelding).