Januari-Instroom

Master Educational Needs

Wil je niet wachten tot september met de opleiding Master Educational Needs? Geen probleem! Wij bieden je de mogelijkheid om al te starten in januari.

Binnen de Master EN staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Je ontwikkeling als professional krijgt vorm door veel aandacht te besteden aan je ervaringen en opvattingen, aan de praktijk waarbinnen je werkt en aan theoretische inzichten.

De opleiding biedt je een basis om specifieke, vaak complexe taken binnen het onderwijs uit te voeren en een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. We duiden die vaardigheid aan met “speciaal onderwijzen”.

De opleiding bestaat uit een algemeen deel en een keuzedeel met negen modules. De modules sluiten aan bij je onderwijspraktijk en zijn onderverdeeld naar drie domeinen: Leren, Gedrag en Begeleiden.

Sfeerafbeelding Fontys