Campusvisie

Het herinrichten van een campus gaat niet over één nacht ijs. Voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt, zijn er al heel wat stappen gezet. De eerste stap is het maken van een campusvisie op basis van de ambities die we met de campus hebben. Het onderwijs verandert continu en beweegt mee op de ontwikkelingen in de maatschappij en het werkveld. Dit vraagt ook om een andere kijk op onze omgeving. In de visie staan de ontwikkelingen in het onderwijs, onderzoek en werkveld centraal.

Waar willen we met de campus naartoe?

Marc Muthumaricar, manager Bedrijfsvoering hogeschool HRM&P

“Studenten en medewerkers moeten de mogelijkheid hebben dat te doen waar ze goed in zijn. Het ontplooien en benutten van talenten vraagt om een uitdagende en inspirerende onderwijsomgeving. Wat dat precies is, daar moeten we het met elkaar over hebben.”

Sfeerafbeelding Fontys

Astrid Venes, directeur hogeschool Kind en Educatie:

“Het is de taak van (basis)onderwijs om kinderen te helpen hun plek in de maatschappij te vinden. Dit vraagt van de leraar die we opleiden dat hij midden in de maatschappij staat, verbinding maakt met anderen en in multidisciplinaire teams kan werken. Dat kan in een bruisende, innovatieve en dynamische omgeving met een breed scala aan kennisthema’s. Met een mooie diversiteit aan studenten, collega’s van Fontys en eventueel andere toekomstige bewoners kunnen we van campus Rachelsmolen zo’n omgeving maken. Verder kan de campus ook bijdragen aan een fantastische studietijd en kan het een plek zijn waar je blijft komen, ook na het behalen van een diploma. “

Sfeerafbeelding Fontys

Vincent Deuning, procesmanager dienst Huisvesting en Facilitaire zaken:

“Omdat we campus Rachelsmolen voor een groot deel gaan vernieuwen, hebben we nu de kans om een omgeving te creëren die optimaal past bij het toekomstig onderwijs. Het onderwijs gaat steeds meer over het maken van verbindingen in een contextrijke en vaak multidisciplinaire omgeving. Hoe fraai zou het zijn als we een nog bruisendere campus creëren, waar je geïnspireerd wordt door de mensen die je ontmoet. En waar ontwikkelingen in het onderwijs, onderzoek en werkveld nog meer zichtbaar zijn? Om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig dat we vooruit kijken en gezamenlijke ambities leidend laten zijn voor de ontwikkelingen op de campus. We staan dus niet alleen maar stil bij de behoeftes van de verschillende opleidingen, maar hebben ook aandacht voor wat we gezamenlijk willen uitstralen en realiseren.”

Sfeerafbeelding Fontys

Daan Greven, directeur hogeschool Financieel Management:

“Onze bijdrage aan de ontwikkeling van studenten is het grootst als we ze kunnen opleiden in een omgeving die lijkt op die waar ze ook in gaan werken. Die omgeving kenmerkt zich door het in elkaar overlopen van functies en rollen, het door elkaar heen lopen van techniek en economie of communicatie en ICT. We streven naar een open campus die uitnodigt om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen van morgen.”

Sfeerafbeelding Fontys