Kwaliteitszorg- en ontwikkeling opleidingen

Het DKP is een platform voor kwaliteitsinformatie en -bewijzen. De inrichting heeft duidelijke relatie naar ESG/NVAO-standaarden. De 4 centrale vragen ondersteunen bij het permanent doorlopen van de PDCA-cyclus. Hiermee biedt het DKP ruimte voor het eigen kwaliteitsverhaal van de opleiding en passende verantwoording. Een goed ingevuld en bijgehouden DKP kan op elk gewenst moment ingezet worden bij interne audits, peerreviews en opleidingsvisitaties. Opgedane inzichten, resultaten & effecten en verbeterplannen worden in deze 4-delige cyclus geborgd.

Welke kwaliteit streven we na?

Sfeerafbeelding Fontys

Wat doen we?

Hoe ontwikkelen we onze kwaliteit?

Waaruit blijkt onze kwaliteit

In een Digitaal Kwaliteitsportfolio (DKP) lees je waar de opleidingen van Fontys voor staan en wat de kwaliteit is van het onderwijs binnen de opleiding. Dit wordt op een open en transparante manier zichtbaar gemaakt. Het portfolio is toegankelijk voor studenten, collega's, werkveldpartners, peers en andere stakeholders.

Waarom een DKP?

Een Digitaal Kwaliteitsportfolio (DKP) ondersteunt een opleiding om op een effectieve en constructieve manier samen te werken aan continue kwaliteitsverbetering. Een goed ingevuld en bijgehouden DKP kan op elk gewenst moment ingezet worden bij interne audits, peerreviews en opleidingsvisitaties.

Meer weten? Neem contact op

Hulp bij opzetten DKP

Werk je bij Fontys en wil je aan de slag met het Digitaal Kwaliteitsportfolio (DKP) voor jouw instituut of opleiding? Dan vind je hier alle informatie & hulp om aan de slag te kunnen gaan!

Hulp bij opzetten DKP

4-delige Kwaliteitscyclus

Het Digitaal Kwaliteitsportfolio (DKP) is een platform voor kwaliteitsinformatie en -bewijzen. Vier centrale vragen zijn ondersteunend bij het permanent doorlopen van de PDCA-cyclus.

lees meer over deze cyclus

Kwaliteitspagina's opleidingen Fontys

Hier vind je binnenkort een verzameling van opleidingspagina's die wat laten zien van hun werk aan onderwijskwaliteit.