Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT)

 • Over de opleiding
 • Waarom deze opleiding
 • Voor wie is deze opleiding
 • Inhoud lessen
 • Ervaringen van deelnemers
 • Certificering

Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT) is een vorm van intensieve ambulante hulpverlening aan gezinnen met een complexe problematiek. Deze brede opleiding IPT is algemeen van aard en gebruikt onderdelen uit bestaande methodieken:

 • Families First
 • Videohometraining
 • Directieve Thuisbehandeling
 • Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding
 • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

De opleiding beslaat in totaal 10 maanden en is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Bekijk hier de planning van de bijeenkomsten in 2022.

Als Intensieve Pedagogische Thuisbegeleider (IPT-er) kom je in gezinnen met zeer wisselende hulpvragen. Op systemische, oplossingsgerichte wijze ga je samen met ouders en kinderen zoeken naar passende hulpbronnen en oplossingen. Belangrijk hierbij is dat de gezinnen zelf de regie houden en dat professionals niet de zorg overnemen. Hoe je in dialoog met het gezin een balans zoekt tussen activeren en adviseren is één van de uitgangspunten in de opleiding.

Reflectief naar je eigen handelen kijken, is een voorwaarde om je werk goed te kunnen uitvoeren in de vaak complexe situaties van de gezinnen waar je komt. Daarom staan we ook stil bij de competentie zelfhantering als professional, en komt het nut en de kracht van uitwisseling en intervisie met collega’s aan bod. Alle deelnemers werken in de praktijk en brengen casussen in. De realiteit van de zorg is dus leidraad in deze opleiding.

"De stijl van lesgeven heeft een parallel met de visie rond het werken in de gezinnen. De docent volgt, activeert, enthousiasmeert en faciliteert en de deelnemer blijft verantwoordelijk voor diens eigen leerproces".

Houd je je professioneel bezig met het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek? Wil je kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding? Dan is deze opleiding voor jou.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidings- en toelatingseisen:

 • HBO-opleiding in het sociaal agogisch domein zoals SPH, MWD, Sociale Studies, Pabo, Pedagogiek, Verpleegkunde e.d.;
 • Een andere relevante HBO-opleiding of een MBO-opleiding in de zorg met jaren werkervaring. Voorafgaand aan de opleiding wordt in een persoonlijk startassessment een inschatting gemaakt over het succesvol (kunnen) deelnemen aan de opleiding;
 • Tijdens de opleiding in minimaal 2 gezinnen werken;
 • Werkbegeleiding ontvangen vanuit de werkgever.

 • Bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking

- Visie op en uitgangspunten van hulpverlenen in gezinnen

- Basisattitude gezinswerker

- Introductie in het gezin, invoegen en afstemmen.


 • Bijeenkomst 2: Oriënteren

- Oriëntatie op algemene en specifieke situatie van en met het gezin.

- Het verzamelen van informatie en analyseren van de hulpvraag.


 • Bijeenkomst 3: Systemisch werken en Werkplan ontwikkelen

- Het gezin als systeem.

- Samen met het gezin de hulpvraag concretiseren,

- Doelen formuleren en het werkplan opstellen.


 • Bijeenkomst 4: Veranderen: Uitvoeren en bijstellen werkplan

- Analyseren van voortgang en eigen rol

- Meerzijdige partijdigheid en omgaan met weerstand

- Opvoedingsondersteuning en goed genoeg ouderschap


 • Bijeenkomst 5: Veranderen: Oplossingsgericht / Progressiegericht Werken

- Uitgaan van de krachten en mogelijkheden van mensen

- Trainen met deze werkwijze adhv casussen uit eigen praktijk


 • Bijeenkomst 6: Veranderen: Achtergrond, en een aantal specifieke methodieken:

- WMO / 9 bakens, Welzijn nieuwe stijl 

- SNS : Sociale Netwerk Strategie

- Signs of Safety.


 • Bijeenkomst 7: Veranderen: Vechtscheidingen, Seksualiteit/intimiteit

- Vechtscheidingen

- Seksualiteit / Intimiteit


 • Bijeenkomst 8: Veiligheid en steun vanuit je eigen team, plus Evalueren en afscheid nemen

- Het professioneel inzetten van jezelf en het creëren van een veilig team

- Samen met ouders het hulpverleningsproces evalueren en afsluiten

- Afronden van de opleiding


Drs. Judiska Cijntje, Afdelingshoofd Centrum Familie en Jeugd, Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Curacao:

"Voor ons op Curaçao was het een genoegen om deel te mogen nemen aan de opleiding ‘Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT)’.  De 10 deelnemers , HBO professionals, vanuit diverse instanties stonden open om te leren van en met elkaar. Elke dag was gevuld met een goede balans tussen theorie en praktijk. Het opfrissen van en verdieping in de verschillende methoden en technieken heeft geresulteerd in beter bekwame en bewuste professionals.

De twee docenten hadden veel kennis en ervaring. Ze waren duidelijk in hun uitleg, geduldig en open. Ook toonden ze interesse in zowel de individuele deelnemers en hun werkzaamheden, als de positieve aspecten en uitdagingen van het maatschappelijk werk op Curaçao. De achtergrond en cultuur van onze ‘Dushi Curaçao’ boeide hen, wat maakte dat ze een positieve klik hadden met de deelnemers.

Alle deelnemers zijn erg dankbaar voor de kennis en vaardigheden die ze door middel van deze opleiding hebben gekregen. We kunnen zeggen dat deze opleiding een ‘persoonlijk cadeau’ was voor elke deelnemer, zeer waardevol zowel in hun persoonlijk leven als in het werk.

In twee woorden: inspirerend en motiverend!"

Sfeerafbeelding Fontys

Wendy van Tuijl, ambulant begeleider bij Lunetzorg in Eindhoven:

''Op dit moment werk ik als Ambulant Begeleider Complex bij Lunet zorg in Eindhoven. Lunet zorg is een organisatie die zich richt op mensen met een verstandelijke beperking en begeleiding biedt aan verschillende doelgroepen op verschillende manieren. Zo heeft Lunet zorg een Afdeling Kind & Jeugd, zijn er twee woonparken, bieden ze ambulante begeleiding en zijn er verschillende wijksteunpunten. Ik begeleid onder andere ook gezinnen met kinderen. Hierdoor was de opleiding IPT erg interessant voor mij om te volgen zodat ik mijn kennis kon vergroten.

Tijdens deze opleiding heb ik veel handvaten en tips gekregen hoe je de begeleiding van een cliëntsysteem kan vormgeven. Ik kreeg vele methodieken en literatuur aangereikt en werd ook aangemoedigd dit alles toe te passen in de praktijk, waardoor ik het bewuster ben gaan inzetten. Voor mij is deze opleiding zeker een goede aanvulling en meerwaarde geweest: ik kan gezinnen en cliëntsystemen nog professioneler begeleiden!'

Sfeerafbeelding Fontys

Mirjana, Gezinsbegeleider de la Salle:

"De IPT opleiding heeft voor mij erg veel meerwaarde gehad. Het was een jaar waarin ik veel over mezelf geleerd heb, praktische tips en tools gekregen heb.

Mijn docent heeft hier een grote bijdrage aan geleverd door haar verhalen, ervaringen, positieve kijk en het in kunnen spelen op de behoeften van onze groep. Daarnaast was het erg fijn om met een groep mensen uit andere werkvelden te spreken, die dezelfde en ook andere dilemma's hadden, om zo ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Mijn portfolio was een product van ervaringen binnen het werken in mijn gezinnen, en mijn reflecties daarop . Best veel werk, maar als je hier op tijd mee begint en tijdens de lesdagen in je achterhoofd houdt wat je kunt gebruiken, is dit goed te doen. Het resultaat is een mooi product, dat ik zelfs kon gebruiken voor mijn EVC traject.

Het is een praktische opleiding, waar je echt iets aan hebt. Ik kan het iedereen aanraden!”

Sfeerafbeelding Fontys

Certificaat

Deze opleiding wordt afgesloten met een Portfolio waarin bewijzen verzameld zijn van de 6 kerncompetenties die door de werkbegeleider en door de docent als voldoende beoordeeld zijn. Het behaalde certificaat levert bij Registerplein 100 punten op en bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 110 punten.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Opleiding
Kosten
€ 1.995 (BTW vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Groepsgrootte
Minimaal 10, maximaal 12
Startmoment(en)
04-10-2022

Startdata

Sfeerafbeelding Fontys

Open avond - 08 juni

Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze

Contact met Fontys Hogeschool Sociale Studies

0885070944
zd-socialestudies@fontys.nl
Theodoor Fliednerstraat 2, Eindhoven

“Hoewel ik al vele jaren in de praktijk werkzaam ben heb ik een diversiteit aan kennis en werkwijzen aangereikt gekregen waardoor ik nu professioneler in het werk sta.”

Cursist Rini Kersten
Lees haar verhaal