Master Leren en Innoveren

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven, Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag

Wil jij je verdiepen in het onderwijs? Ben jij een doorzetter die onderwijsvernieuwingen wil initiëren? Wil jij het onderwijs nog uitdagender maken voor de leerlingen of studenten? Ben jij een onderzoeker die alles wil weten? Dan is de deeltijdopleiding Master Leren & Innoveren in Eindhoven en Tilburg echt iets voor jou.

Over de opleiding

De masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ focust zich op de onderwijsprofessional die zich wil verdiepen in het leren van leerlingen/studenten, leraren, de onderwijsorganisatie en het innoveren van het onderwijs. In de opleiding zijn de nieuwste inzichten op het gebied van leren en innoveren samengebracht en verbonden met de eigen onderwijscontext van jou als leraar. De opleiding verhoogt je professionaliteit zodat je in staat bent om onderwijsvernieuwingen te initieren, te (bege)leiden en te onderzoeken. 

Waarom de opleiding master Leren en Innoveren?

 • Intensieve begeleiding
 • Werken in leerteams (groep studenten waarmee je intensief samenwerkt)
 • Specialisatie d.m.v. innovatievraagstuk in je praktijk
 • Theorie en praktijk komen samen in deze master

 

Wat ga je leren?

De masteropleiding Leren en Innoveren richt zich op drie beroepsrollen:  

 1. Leraar als onderzoeker
 2. Leraar als ontwerper
 3. Leraar als leider

Ook werk je tijdens de master aan de ontwikkeling van jouw professionele identiteit en ben je altijd nauw verbonden met onderwijskundige veranderingen binnen je eigen werkplek. Na een intake start je met modules gericht op de drie beroepsrollen. 

Je werkt vanaf de start van de opleiding vanuit je kernopgave (ontwikkelvraagstuk in je praktijk). Tijdens de specialisatie ontwikkel jij je in de uitvoering van een praktijkonderzoek, de ontwikkeling van een onderwijsontwerp met collega’s en het begeleiden van collega’s in het verandertraject. De ontwikkeling van jouw professionele identiteit loopt als een rode draad door de gehele opleiding. 

 • Een flexibele master die draait om jouw professionele identiteit
 • In het tweede jaar kies je een specialisatie
 
afspelen
 

Hoe ziet je week eruit?

Een deeltijdstudie volgen naast je baan is hard werken. Bij de master deeltijdopleiding Leren en Innoveren zit je helemaal goed om je werk en studie goed op elkaar af te stemmen. J

 • De master bestaat uit gemiddeld 20 uur inclusief zelfstudie en wekelijkse contacttijd op de opleiding.
 • Lesdagen: in Eindhoven op maandagen van 13:30 - 20:30, in Tilburg op donderdagen van 09:00 - 16:00.
 
 

Toelatingseisen

HAVO 
Geen toelating mogelijk 

VWO 
Geen toelating mogelijk. 

MBO 
Geen toelating mogelijk. 

HBO & WO 
Een diploma van een educatieve bachelor opleiding. 

Overige toelatingseisen

Het is een vereiste om over een werkplek te beschikken waar gewerkt kan worden aan onderwijsvernieuwing.  

De opleiding kent een intakeprocedure voor iedere student die zich aanmeldt. De intake is bedoeld om zicht te krijgen op: voorkennis en ervaring van de student; werkcontext en facilitering van de studie; ambitie en verwachting van de student en afstemming hiervan met de opleiding.  

De bevindingen uit de intake leiden tot een advies voor het wel of niet starten. 

 

afspelen

 

Opbouw

In de Master Leren en Innoveren volg je je eigen leerroute in drie opeenvolgende fasen: de oriëntatiefase, ontwikkelfase en evaluatiefase.

Na inschrijving volgt - nog voor de start van je opleiding - een check-in moment. Hierin maak je alvast kennis met de cyclische opbouw van de opleiding, de beroepsrollen en enkele medestudenten. Vervolgens start de opleiding met een oriëntatiefase. Je oriënteert je op de opleidingsdoelen (leeruitkomsten). Deze zijn gegroepeerd rondom drie rollen: Teacher Leader, Teacher Researcher en Teacher Designer, daarnaast zijn er leeruitkomsten voor Professionele Identiteit. Je zult merken dat je gedurende de opleiding nieuwe kennis verwerft, andersoortige ervaringen opdoet en ook anders naar jezelf en de wereld om je heen gaat kijken. Je professionele identiteit verandert en hier staan we in de opleiding zeer regelmatig bij stil. We bieden je gericht structuur en ondersteuning, zodat je kunt wennen aan het niveau van zelfsturing in de opleiding en de complexiteit van het masterniveau.

In de oriëntatiefase verwerf je inzichten in de rol als MLI professional, in jezelf en in je praktijkcontext. Je verkent de inhouden van de beroepsrollen en maatschappelijke en technologische trends op hun betekenis voor toekomstgericht onderwijs. Je onderzoekt je professionele identiteit. Daarnaast verken je vraagstukken uit je eigen praktijk. Deze oriëntatie op de rollen, jezelf en je praktijk leidt tot de formulering van een innovatievraagstuk, dat betrekking heeft op het leren van leerlingen/studenten, leraren en het innoveren van het onderwijs: Je kernopgave. Dit vraagstuk speelt tijdens de opleiding een centrale rol in jouw ontwikkeling als Master Leren en Innoveren en benut je om de leeruitkomsten te realiseren. Afstemming met je leidinggevende over de keuze van het vraagstuk is belangrijk, ook dat maakt onderdeel uit van de oriëntatiefase.

De opleiding ziet leren als een dynamisch proces waarbij je steeds beweegt tussen je eigen identiteit, de praktische wijsheid vanuit je ervaringen en de conceptuele kennis vanuit externe bronnen. Zelfverantwoordelijk zijn voor je eigen leren is voor een professionele master een uitgangspunt. Dat betekent dat je zelf de lead neemt in de aansturing van je eigen leerproces. In de oriëntatiefase oriënteer je je dan ook op je eigen visie op leren.

Vanuit de oriëntatiefase start je met het ondernemen van doelgerichte interventies in je eigen beroepspraktijk, passend bij je kernopgave, die gericht zijn op het realiseren van leeruitkomsten bij PI en de drie rollen (TR-TL-TD). Dit is een cyclisch proces, waarbij je steeds gericht blijft op de doelen die je wil realiseren. Je legt je ervaringen en inzichten vast en ontwikkelt beroepsproducten waarmee je jouw ontwikkeling zichtbaar maakt. Je onderbouwt deze beroepsproducten met relevante (wetenschappelijke) inzichten over leren en innoveren, verzamelt ze in je portfolio en voorziet ze van feedback en reflectie. De opleiding verzorgt hierbij een inspirerend aanbod en begeleiding vanuit de verschillende beroepsrollen en in tutorbijeenkomsten.
In deze fase pendel je heel bewust tussen beroepscontext, persoonlijk zelf-professioneel zelf door middel van zelfonderzoek. Binnen de opleiding werken we met het assessment as learning. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw leerproces en voortdurend, actief, informatie verzamelt over je ontwikkeling. Je volgt hierin je eigen tempo en route. Je breidt je portfolio uit en groeit zo door naar het masterniveau. Je formuleert conclusies met betrekking tot het vervolg van je leerproces door in gesprek te gaan met docenten, met peers en met je leidinggevende of collega’s over jouw ontwikkeling en daarbij heel gericht feedback en feedforward in relatie tot de leeruitkomsten te vragen. Op die manier evalueer je regelmatig de mate waarin je de leeruitkomsten al hebt gerealiseerd op masterniveau en bepaal je jouw eigen studietempo. Zodra uit deze evaluatie, onderbouwd met feedback en je portfolio, blijkt dat je de leeruitkomsten hebt gerealiseerd kun je een eenheid van leeruitkomsten (EVL) afronden. Je vraagt hiervoor een portfolio assessment aan, waarin je masterniveau beoordeeld wordt. Je kunt hiervoor jaarlijks gebruik maken van diverse toetsmomenten, zodat je een assessment ook echt pas aflegt als jij daar klaar voor bent.
 
 

Werk/stage

Het is een vereiste binnen de deeltijdopleiding Maser Leren & Innoveren om een werkplek te hebben. Binnen deze werkplek (school of onderwijsorganisatie) verwachten wij dat jij je verder ontwikkelt in het initiëren, implementeren en begeleiden van zowel complexe als eenvoudige onderwijsvernieuwingen. 

 • De initiator binnen de school van onderwijsvernieuwingen
 • Projectleider van complexe vraagstukken binnen thema’s als wonen, voedsel, vervoer en communicatie
 
afspelen

 

Meer weten over de opleiding Leren en Innoveren (Master)

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet

Het beroepsprofiel Master Leren en Innoveren (MLI) van Fontys Hogeschool Kind en Educatie beschrijft het beroeps- en opleidingsprofiel van de master en werkt deze uit in een doorgaande leerlijn van leeruitkomsten.

Fontys Hogeschool Kind en Educatie kiest voor flexibel en gepersonaliseerd onderwijs. Benieuwd wat dit inhoudt? Je leest het in onze opleidingsvisie 'Leren voor Morgen, Toekomstgericht opleidingsonderwijs met impact'.

Deze deeltijdopleiding heeft bovendien deelgenomen aan de pilot flexibilisering van het deeltijdonderwijs van Fontys.