SWPBS coaches

Sfeerafbeelding Fontys

Drs Trees Das
Als lid van het Lectoraat Evaluerend Handelen van Dr. Anita Blonk kreeg ik in 2010 de gelegenheid om met te scholen tot SWPBS-coach. Vandaaruit ben ik betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe aanpak op VO scholen. Ook ben ik verantwoordelijk voor een van de Raak deelprojecten bij de Rebound van het Flex College. Binnen Fontys OSO verzorg ik modules over gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, communicatie en onderzoek. Daarnaast begeleid ik studenten bij hun praktijk onderzoek.

Sfeerafbeelding Fontys

Drs Mariette Haasen
Is externe SWPBS coach op verschillende scholen in de regio Nijmegen. ‘Het is een uitdaging om op (grote) scholengemeenschappen leraren steeds effectiever te zien samenwerken aan gedragsvraagstukken, en het is prachtig als leerlingen daar zichtbaar van profiteren.’’
Mariette Haasen verzorgt binnen Fontys OSO gedragsmodulen en de practitioneropleidingen School Video Interactie Begeleiding.

Sfeerafbeelding Fontys

Angeline van der Kamp MA
Hogeschooldocent en consultant bij Fontys OSO, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.
Voor SWPBS is Angeline werkzaam als externe coach op VO scholen in regio Arnhem en Nijmegen en verzorgt diverse modules binnen het cursustraject PBS en de Master SEN. Naast deze werkzaamheden voor SWPBS ligt haar expertise vooral binnen de domeinen schoolontwikkeling, begeleiden en gedrag. Daarvoor begeleidt zij diverse modules binnen de Master SEN en maatwerktrajecten binnen schoolontwikkelingsprocessen op onderwijslocaties.

Sfeerafbeelding Fontys

Elle van Meurs MA
Opleider MSEN en lerarenopleiding; Onderwijsadviseur; SWPBS-coach
Zij begeleidt scholen bij de ontwikkeling van SWPBS en zoekt samen met de school binnen de uitgangspunten van SWPBS naar de schooleigen aanpak. Haar kracht is begeleiding van het proces met behoud van resultaat. “Ik geniet ervan als docenten, schoolleiding en leerlingen elkaar horen en gebruik maken van hun talenten in het veranderingsproces!”
Naast haar werkzaamheden als externe SWPBS-coach, begeleidt zij studenten en geeft modules binnen MSEN, geeft de minor Speciale Zorg 12+ aan de lerarenopleiding en verzorgt maatwerktrajecten op scholen.

Sfeerafbeelding Fontys

José Wichers-Bots
Centraal in mijn werk staat nieuwe ontwikkelingen op gang brengen door het tot stand brengen van verbinding tussen alle betrokkenen. Als docent bij Fontys OSO vind ik dan ook het begeleiden van praktijkgericht onderzoek een geweldig uitdagende taak. Ik doe zelf ook samen met de afdelingen Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie van de Radboud Universiteit onderzoek in het Voortgezet Onderwijs. Mijn vraag is of kennis verzameld uit good practices bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis in het Voortgezet Onderwijs leidt tot preventieve interventies voor alle leerlingen op deze scholen. Het onderliggend gedachtegoed van dit onderzoek is het SchoolWide Positive Behaviour Support. Ik begeleid als extern gecertificeerd PBS - coach scholen voor (Speciaal) Voortgezet Onderwijs. Tevens geef ik les over Functionele Gedrag Analyses tbv. tier 3 PBS interventies, samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdzorg, Psychopathologie en Oplossingsgericht Werken en geef supervisie.

Sfeerafbeelding Fontys

Drs Marjan de Wilt
MSEN docente/Co Creator/IVP trainer.
Werkt als externe PBD Coach in de regio Rotterdam. “ Het mooiste is leerlingen mede eigenaar en ambassadeur te laten worden”.
Zij begeleidt daarnaast teams in ontwikkeling en zij verzorgt modules rond gedrag.

Sfeerafbeelding Fontys

Pauline Bruinsma
Sfeerafbeelding Fontys

Monique Horvers