Schoolleiders waarderen schoolleiders

 • Algemeen
 • Voorbereiding
 • Het gesprek
 • Eindreflectie
 • Voor wie
Man doet opleiding Basisbekwaam

Herregistratie op basis van informeel leren

Het waarderen van de informele leeractiviteiten door andere schoolleiders sluit goed aan bij de wens van veel schoolleiders om zelf vorm te kunnen geven aan het zichtbaar maken van de eigen professionele ontwikkeling. In een waarderingsgesprek voeren schoolleiders een professionele dialoog over ieders ontwikkeling.

In het waarderingsgesprek gaan drie schoolleiders onder begeleiding van een procesbegeleider met elkaar in gesprek over elkaars doorgemaakte ontwikkeling. Alle drie de gespreksdeelnemers kiezen afzonderlijk welke professionaliseringsthema's zij in hun reflectie willen behandelen. Per professionaliseringsthema zijn 10 punten te behalen. In totaal moet u 100 punten behalen voor herregistratie.

 • U meldt zich aan voor een waarderingsgesprek op een van de geselecteerde data. Zodra in totaal drie schoolleiders zich hebben aangemeld voor de datum van uw keuze, ontvangt u een bevestiging van deelname.
 • U krijgt informatie over het waarderingsgesprek en een voorbereidingsdocument waarop u uw ontwikkeling beschrijft (ca. 1 A4). Het aantal professionaliseringsthema's bepaalt u hierbij zelf. Schrijf uw reflectie beknopt en houdt het aantal bijlagen beperkt. In het gesprek heeft u voldoende mogelijkheden voor een toelichting.
 • Alle drie deelnemers sturen hun voorbereidingsdocument en eventuele bijlagen naar elkaar op, zodat iedereen de gesprekken goed kan voorbereiden.

LET OP:

 • Houd bij het inplannen rekening met voorbereidingstijd en de tijd voor het schrijven van een eindreflectie.
 • Wij doen er alles aan om het gesprek zo objectief en veilig mogelijk plaats te laten vinden. Daarom wordt u altijd gekoppeld aan schoolleiders van andere besturen en schoolleiders waarmee (recentelijk) geen ander waarderingsgesprek heeft plaatsgevonden. Het is dus ook niet de bedoeling dat u zich gelijktijdig met een bekende aanmeldt. Bij toeval kan het zijn dat u ingedeeld bent bij iemand die u kent. Neem dan contact op voor overleg. 
 • Het gesprek duurt van 12.00 tot 17.00 uur. U wordt ontvangen op de locatie en er wordt gestart met een lunch. U hebt dan gelegenheid om informeel kennis te maken met de andere deelnemers.
 • Het gesprek wordt begeleid door een procesbegeleider. Dit is een collega-schoolleider, die speciaal hiervoor opgeleid is. Hij of zij faciliteert het gesprek en heeft geen beoordelende rol.
 • De procesbegeleider informeert de deelnemers over de gang van zaken tijdens het gesprek en maakt afspraken over de opvolging en geheimhouding van hetgeen besproken wordt.
 • De procesbegeleider geeft uitleg over de ‘ladder der gevolgtrekking’, welke als hulpmiddel wordt gebruikt bij het gesprek, bedoeld om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen.
 • Tijdens het waarderingsgesprek laat u zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op de door u gekozen thema's. U vertelt welke (leer)activiteiten u heeft ondernomen en wat u daarvan geleerd heeft. U beschrijft welke veranderingen in kennis, houding of gedrag zichtbaar zijn geworden.

 • Binnen 48 uur na afloop van het gesprek schrijft u een eindreflectie over de ontwikkeling van de andere schoolleiders. U geeft daarbij aan of u vindt dat de collega-schoolleiders zich substantieel hebben ontwikkeld op de gekozen thema's.
 • Concluderen beide schoolleiders dat u de professionaliseringsthema's kunt afronden, dan krijgt u een certificaat dat u in het register kunt opvoeren.
 • Wanneer minstens één van de andere schoolleiders concludeert dat u een thema niet kunt afronden, dan krijgt u hiervan een onderbouwing met punten waarop u zich verder kunt ontwikkelen. U kunt op een later moment nogmaals deelnemen aan een waarderingsgesprek.

U bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO en bent in uw dagelijkse werk constant in ontwikkeling. U wilt u laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en u wilt in gesprek met andere schoolleiders over hun ontwikkeling. Hierbij vindt u het een meerwaarde elkaar te waarderen en als beroepsgroep samen met collega's aan de kwaliteit van het beroep schoolleider te werken.

Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Dinsdag of donderdag van 12.00 tot 17.00
Startmoment(en)
25-05-2021
Kosten
€ 795,- (excl. BTW)

Certificering

Na het succesvol afronden van het gesprek en de eindreflectie ontvangt u een herregistratiecertificaat met het aantal behaalde punten.

Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Hogeschool Kind en Educatie Voortgezette Professionalisering

fhke-vp@fontys.nl