Van en met elkaar leren is een essentieel onderdeel in de opleiding Docent Dans"

 

Opbouw

Het eerste jaar bestaat uit 3 intensieve blokken welke worden aangeboden vanuit de beroepsrollen performerschap, docentschap en makerschap. Je gaat kennismaken met diverse werkvelden, culturele instellingen en gezelschappen. Je kunstenaarschap staat centraal en je gaat onderzoek doen naar jouw artisticiteit, authenticiteit, attitude en fysieke mogelijkheden. Je werkt samen in een leergemeenschap. Je krijgt les van docenten die ook werkzaam zijn als performer, docent en maker in de beroepenvelden. Het eerste jaar bestaat uit 3 intensieve blokken welke worden aangeboden vanuit de beroepsrollen performerschap, docentschap en makerschap. Je gaat kennismaken met diverse werkvelden, culturele instellingen en gezelschappen. Je kunstenaarschap staat centraal en je gaat onderzoek doen naar jouw artisticiteit, authenticiteit, attitude en fysieke mogelijkheden. Je werkt samen in een leergemeenschap. Je krijgt les van docenten die ook werkzaam zijn als performer, docent en maker in de beroepenvelden.
In het tweede en derde jaar ligt het accent op ervarend leren, artistieke ontwikkeling, verdieping en signatuur. Dit wordt zichtbaar in jouw eigen werk (lesgeven, begeleiden, maken en uitvoeren) dat je in samenwerking met het werkveld gaat uitvoeren.
Je performatieve, fysieke en technische ontwikkeling krijgt vorm in diverse lessen met een veelzijdig bewegingsaanbod. Je ontwikkelt pedagogische vaardigheden en krijgt lessen in o.a. kunst-in-cultuureducatie, dansgeschiedenis, ontwikkelingspsychologie, muziek en anatomie. 

Je onderzoekt je talent en neemt zelf initiatieven. Het derde jaar ga jij vanuit je ondernemerschap een aantal projecten initiëren.
Dit doe je individueel en ook in samenwerking met anderen. Deze projecten voer je uit vanuit de verschillende beroepsrollen (docent, maker, performer) en in een werkveld naar keuze. Dat kan bv zijn bij een educatieve of culturele instelling, het reguliere onderwijs of community-art (maatschappelijke en sociale projecten). Een andere mogelijkheid is dat je je project richt op een internationale en/of interculturele uitwisseling.

Naast deze projecten ga je praktijkervaring opdoen en andere initiatieven ontplooien vanuit je “vrije ruimte”. Deze “vrije ruimte” geeft de mogelijkheid om eigen initiatieven vorm te geven aan de hand van jouw leervragen. Jij bepaalt dus deels zelf je onderwijsroute. Hierbij zijn er vele mogelijkheden, afhankelijk van hoe jij jezelf verder wilt ontplooien.

Samen leren is je blik verbreden. Leren van en met elkaar is een essentieel onderdeel van onze opleiding. In het kader hiervan neem je deel aan interactieve en interdisciplinaire projecten. Door die activiteiten en het delen van ervaringen krijg je inzicht in de ontwikkeling die jij als student doormaakt.

In het vierde jaar van de opleiding volgt de integratie van jouw rollen als docent, ontwikkelaar, dansmaker, performer en ondernemer. Er is bijna volledige zelfsturing met ruimte voor het verwervenvan een eigen stijl door middel van verdieping en praktijkonderzoek.Je werkt vanuit je persoonlijke profilering 6 maanden in het (internationale) werkveld op een werkervaringsplek waar je je eigen onderwijsvisie formuleert en ook onderzoek doet dat gekoppeld is aan je persoonlijke profilering.