Studiekeuzecheck HBO-ICT

Sfeerafbeelding Fontys

Om zeker te weten of de opleiding van jouw keuze ook goed bij je past, biedt Fontys een studiekeuzecheck-activiteit aan.

Bij de bacheloropleiding HBO-ICT krijgt elke nieuwe student kort na aanmelding een uitnodiging voor een studiekeuzecheck-activiteit:

 • In één middag krijg je informatie over het startsemester, de studieverenigingen en ervaar je in 2 workshops op ICT-gebied van ca. 45 minuten hoe het is om als student bij deze opleiding te studeren.
 • Je reflecteert aan het einde van deze middag of je jezelf geschikt acht voor deze opleiding.
 • Mogelijk weet je het na afloop van deze activiteit nog niet goed of deze opleiding bij je past of moet je jezelf nog verder oriënteren
 • Na deze middag kun je, indien gewenst, ook nog een aanvullend gesprek aanvragen met een adviseur. Als je dit wilt, kun je dat aan het einde van de studiekeuze-activiteit aangeven.

 • Bij aanmelding vόόr 1 mei is het advies niet-bindend.
 • Meld je je na 1 mei voor het eerst aan bij een HBO- of WO-opleiding, dan is de studiekeuzecheck minder verblijvend. Je krijgt dan het verzoek een vragenlijst in te vullen, waarna je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk adviesgesprek. De uitkomst van dat advies is bindend.

De studiekeuzecheck is verplicht voor alle aanmelders voor het eerste jaar van een bacheloropleiding, met uitzondering van studenten met een buitenlands diploma.

 • Frequently Asked Questions Studiekeuzecheck-activiteit
  Wat houdt het in?Na aanmelding bij Studielink krijg je een uitnodiging voor de StudieKeuzeCheck-activiteit. Er volgt dan een contactmoment met de opleiding.
  Wat gebeurt er als ik me bij verschillende hogescholen aanmeld?Als je je bij Fontys aanmeldt word je toch altijd gevraagd om een studiekeuzecheck bij Fontys te doen. Per institituut kan de SKC-activiteit inhoudelijk verschillen. Je zult voor elke aanmelding de SKC van dat instituut moeten voltooien.
  Hoe is de aanmeldprocedure?Nadat je je bij Studielink hebt aangemeld, krijg je automatisch binnen vier weken een uitnodiging voor de SKC. Uitzonderingen hierop zijn aanmelders met een buitenlandse vooropleiding en 21+ studenten.
  Kost het geld?Zowel de SKC-activiteit als de online vragenlijst kosten geen geld.
  Kan ik me erop voorbereiden?Nee, dat is niet nodig.
  Ik woon in het buitenland, hoe gaat dan de procedure?Zodra je diploma gecheckt is krijg je, indien gewenst, een uitnodiging voor een online vragenlijst. Zodra die is ingevuld volgt een afspraak voor een Skype-gesprek.
  Vervangt dit een selectieprocedure / auditie / sporttest / 21+test?Nee, dit vervangt niet de loting/auditie/sporttest/21+ test.
  Maak ik eerst de 21+toets of vul ik eerst de vragenlijst in?We checken eerst of je toelaatbaar bent, dus we wachten altijd eerst de uitslag van de 21+ toets af.
  Stel: het systeem loopt vast waar moet ik me dan melden?Je kunt je melden bij studiekeuzecheck@fontys.nl.
  Wanneer je geen uitnodiging voor de SKC-activiteit hebt gekregen, wat dan?Meld je dan bij je opleiding. Zij kunnen uitzoeken wat er aan de hand is.
  Wat gebeurt er na het invullen van de online vragenlijst?Er volgt een contactmoment met de opleiding. De opleiding bespreekt met jou de rapportage van de vragenlijst en geeft n.a.v. het contactmoment het studiekeuzeadvies. De rapportage met het uitgebrachte advies ontvang je binnen 10 werkdagen per email.
  Wat als ik het niet eens ben met het gegeven advies?Het is geen bindend maar wel serieus te nemen advies.
  Mag ik de lijst nog een keer invullen / is er een herkansing?Nee, je vult de lijst maar één keer in, ook voor meerdere opleidingen binnen Fontys.
  Wat is de uiterste aanmelddatum wanneer mijn eerste optie niet past?31 augustus 2020.
  Kan ik mijn gegevens ook bij een andere hogeschool indienen of andersom?Je kunt je gegevens wel meenemen, maar waarschijnlijk zal elke hogeschool graag haar eigen studiekeuzecheck afnemen.
  Wat gebeurt er met mijn gegevens?Ze worden gebruikt om een studiekeuzeadvies te geven. Verder wordt er gebruik gemaakt van deze gegevens bij de studieloopbaanbegeleiding bij de start en het verloop van je studie. De gegevens worden geanonimiseerd voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.
  Ik heb de Fontys Studiekeuzecheck doorlopen, maar ik ben helaas gezakt. Blijven mijn resultaten en het advies staan?Nee.
  Voor wie is de studiekeuzecheck verplicht?Voor alle aanmelders van een voltijd bachelor of associate degree opleiding.
  Wat gebeurt er als ik me pas na 1 mei aanmeld in Studielink?Meld je je voor het eerst aan bij het HBO na 1 mei, dan krijg je altijd een persoonlijk gsprek. Voorafgaand aan dat gesprek moet je dan de online vragenlijst invullen van de SKC.
  Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het gegeven advies?Als je het niet eens bent met het advies, of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, dan kun je bezwaar maken. In de regeling studiekeuzeadvies staat beschreven hoe je dat kunt doen.