Project

Digitaal zelfmanagement CVA-ketenzorg

Per jaar krijgen 40.000 Nederlanders een CVA. De overlevingskans neemt toe, waardoor meer mensen moeten leven met de gevolgen van een CVA. Eigen regie speelt een belangrijke rol bij het herstel en het opnieuw vormgeven van het leven 

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Vanuit Fontys Centrum Eigen Regie (CER) hebben de afgelopen drie jaar studenten vanuit verschillende opleidingen onderzoek verricht naar de rol van informatievoorziening bij het nemen van eigen regie door CVA-patiënten. Dit deden zij bij diverse zorgorganisaties binnen CVA Netwerk Eindhoven-De Kempen. Hieruit blijkt dat de informatievoorziening onvoldoende afgestemd is op de mogelijkheden en behoeften van de patiënt. Hierdoor is de patiënt waarschijnlijk onvoldoende in staat een actieve rol in het herstelproces te spelen. Voorts blijkt uit de data dat de afstemming binnen de keten beter kan en dat er meer oog kan zijn voor digitale mogelijkheden van informatievoorziening. Om hier verbetering in aan te brengen gaat CER samen met het Catharina Ziekenhuis een digitale concepttool ontwikkelen op het gebied van informatievoorziening die de eigen regie van CVA patiënten bevordert. Dit wordt gedaan in co-creatie met patiënten, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. 

Het jaar 2020 wordt tevens gebruikt om te werken aan een artikel en aan een vervolgsubsidie om de concepttool door te ontwikkelen voor het gehele CVA Netwerk Eindhoven-De Kempen.

Wat maakt het project uniek?

De grote kracht van dit project is de interprofessionele samenwerking binnen en buiten de muren van Fontys die bottom-up ontstaan is vanuit passie voor het onderwerp. Het gedragen inhoudelijke thema en de nauwe samenwerking met het CVA Netwerk Eindhoven-De Kempen maakt dat we met het bestendigen van de inhouden Fontys neerzetten als een volwaardige kennispartner in de regio. ‘Gewoon doen’ is de kracht!


Partners

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Kazimier Helfenrath

Docentonderzoeker