Kennisthema

Gezonde en inclusieve samenleving

Binnen het thema Gezonde & Inclusieve Samenleving richten we ons op een samenleving waarin iedereen die wil op een volwaardige manier kan participeren, ongeacht sociaal-/ economische status, gezondheidsverschillen, geletterdheid, etnische afkomst en/of seksuele oriëntatie.

  Gezonde samenleving

  Bij gezonde samenleving kijken we naar de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Deze transitie brengt verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder toenemende gezondheidsverschillen. De steeds groter wordende rol van digitale middelen in gezondheid en zorg draagt het risico in zich om deze gezondheidsverschillen nog verder te vergroten.

  Het doel is iedereen in onze huidige, digitale samenleving een eerlijke kans op gezondheid bieden.

  Inclusieve samenleving

  Dit richt zich ons op een samenleving waarin iedereen die wil op een volwaardige manier kan participeren. Hoe samen te leven in een maatschappij die o.a. steeds meer vormen van diversiteit kent, individualistisch is, verschillende snelheden kent, in een transformatie zit, verschralende financiële middelen kent en waar polarisatie op de loer ligt. Polarisatie die leidt tot (verdere) verharding in de samenleving, dalend vertrouwen in politiek, bestuur en elkaar.

  Het doel hierbij is het fundamenteel vernieuwen van het maatschappelijk weefsel waarbij nieuwe integrale ecosystemen en multideskundige, lokale communities de sleutel zijn binnen innovatieve en toekomstbestendige oplossingen.

  Uw bedrijfsontwikkeling

  Als je meer wilt weten over dit thema, of benieuwd bent naar wat wij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen, of als je wilt verkennen hoe we betekenisvol en wederkerig kunnen samenwerken.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Nieuws over health

  {{ feed.values.title }}

  {{ feed.properties.publicationDate }}

  {{ feed.properties.description }}

  Lees verder

  Fontys Future Health


  Contact

  Foto van persoon

  Dr. J.A. (Janienke) Sturm

  Lector Mens en Technologie
  Foto van persoon

  Lieky van Beek

  Kwartiermaker Health