Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving

Decision support: who CAREs?

Wat gebeurt er met de kwaliteit van de zorg en de kosten als je digitale technologieën beschikbaar stelt? Hoe landen innovaties op de werkvloer? Kennis ontwikkelen over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning door verpleegkundigen, paramedici en medici in het ziekenhuis. Dat is het doel van het lectoraat Decision Support: who CAREs?

Over het lectoraat

In het lectoraat staat praktijkgericht onderzoek centraal naar de toepassing van digitale technologie die zorgprofessionals en patiënten helpen in de besluitvorming rondom diagnostiek, behandeling en begeleiding bij ziekte en herstel, met als doel:

  • Een vermindering van ziektelast en een optimaal niveau van gezondheid voor patiënten;
  • Dat de beroepspraktijk van verpleegkundigen en paramedici effectiever wordt, patiënt-vriendelijker en zorgprofessional-vriendelijker.
  • Een bijdrage geleverd wordt aan het toekomstbestendig opleiden van paramedici en verpleegkundigen in een dynamisch zorglandschap.

Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, dat zich focust op verpleegkundige en paramedische professies. Het heeft daarnaast een bijzondere samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Impact Lectoraat

De impact van het lectoraat is terug te vinden in:

  • Authentieke vraagstukken in het onderwijs aan studenten van Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch.
  • Beroepsprakijk zelf, door implementatie en evaluatie van digitale zorgverlening (fysiek in het ziekenhuis of virtueel thuis)
  • De samenwerking in onderzoek tussen stdenten. Docent/ verpleegkundig/ paramedische-onderzoekers, en patientient, veelal vorm gegeven in de professionele werkplaatsen.
  • Door kennisdeling door publicaties, presentaties, congressen, wetenschapsavonden en kenniscafés.
Placeholder for Fontys video
Het lectoraat focust zich op toepassing van digitale technologie die ondersteunend is in de besluitvorming rondom preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten en met aandacht voor het versterken van gezondheidsvaardigheden van patiënten, en de veranderende rollen van zorgprofessionals in het zorgproces.

Podcast

In deze podcast vertelt lector Angelique Dierick over het lectoraat Decision Support: Who CAREs?


Lector

Foto van persoon

Dr. A.T.M. (Angelique) Dierick- van Daele

Lector Decision Support: Who CAREs?

Angelique Dierick is deeltijdlector 'Decision Support: who CAREs?' en daarnaast is zij research manager bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven 


Kennisteam

Foto van persoon

L. (Lotte) Terwoert

Docentonderzoeker
Foto van persoon

R. (Rick) van Loon

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Hélène van den Nieuwenhoff

Docent-onderzoeker


Onderzoekslijnen

In het lectoraat zijn drie onderzoekslijnen gedefinieerd.

1. Toepasbaarheid van decision support bij het meten van (vitale) functies van patiënten.
Voorbeelden hiervan zijn monitorsystemen, wearables en sensortechnologie.

2. Beeldvormende technieken breder en in een nieuw toepassingsgebied ingezet.

3. Zelfmanagement support bij diverse (chronisch zieke) patiëntengroepen.
Deze vormen van technologie worden gebruikt door patiënten, eventueel met ondersteuning door zorgprofessionals, zodat zij actief en bewust aan zelfmanagement kunnen werken wat bijdraagt aan herstel en gezondheid.

Onderzoeksprojecten

- Transitie ziekenhuiszorg: inrichten Innovatie Community

- PASS: optimialisatie van slikdiagnostiek middels echografie

- Echografie bij infuusprikken

- Self support bij slokdarmkankerpatiënten

- Digitaal zelfmanagement CVA Ketenzorg


Publicaties

Danielle JM Adriaans, Angelique TM Dierick-van Daele , Marc Johannes Hubertus Maria van Bakel Grard AP Nieuwenhuijzen Joep AW Teijink; Fanny FBM Heesakkers Hanneke WM van Laarhoven Digital Self-Management Support Tools in the Care Plan of Patients With Cancer: Review of Randomized Controlled Trials. Journal of Medical Internet Research, Vol 23, No 6 (2021): June.

Comparison of the dilatory effect of three strategies on peripheral veins of the upper extremity in adults. F.H.J. van Loon, H.H.M. Korsten, A.T.M. Dierick – van Daele, R R.A. Bouwman. Minerva Anestesiol, accepted for publication (2021).

The impact of a notched peripheral intravenous catheter on the first attempt success rate in hospitalized adults; a block-randomized trial. F.H.J. van Loon, R. Timmerman, G.P.H. den Brok, H.H.M. Korsten, A.T.M. Dierick – van Daele, R.A. Bouwman. J Vasc Access, accepted for publication (2021).
Cost-utilization of peripheral intravenous cannulation in hospitalized adults: An observational study January 2020 · The journal of vascular access 21(2):112972982090165

Cost-utilization of peripheral intravenous cannulation in hospitalized adults: An observational study. F.H.J. van Loon, T. Leggett, R.A. Bouwman, A.T.M. Dierick – van Daele. J Vasc Access. 2020;21(5):687-693.

Establishing the required components for training in ultrasound guided peripheral intravenous cannulation: a systematic review of available evidence. F.H.J. van Loon, H.J. Scholten, I. van Erp, R.A. Bouwman, A.T.M. Dierick – van Daele. Med Ultrason. 2019;21(4):464-73.

Fredericus H. J. van Loon 1,2,* , Loes W. E. van Hooff 3 , Hans D. de Boer 4 , Seppe S. H. A. Koopman 5, Marc P. Buise 2, Hendrikus H. M. Korsten 2,6, Angelique T. M. Dierick-van Daele 7,8 and Arthur R. A. Bouwman 2,6The Modified A-DIVA Scale as a Predictive Tool for Prospective Identification of Adult Patients at Risk of a Difficult Intravenous Access: A Multicenter Validation Study Journal of Clinical Medicine. Received: 15 December 2018; Accepted: 22 January 2019; Published: 26 January 2019

Fredericus H.J. van Loon, M.Sc.; Freek J.P. Willekens; Marc P. Buise, Ph.D.; Arthur R.A. Bouwman Ph.D.; Angelique T.M. Dierick-van Daele PhD. Clinical use of the Veinplicity® device and its effect on the first attempt success rate of peripheral intravenous cannulation: a non-randomized, parallel-group, single blinded clinical trial. J Vasc Access. 2019 Mar 28:

F.H.J. van Loon, L.A.P.M. Puijn, W.H. van Aarle, A.T.M. Dierick – van Daele, R.A. Bouwman. Pain upon inserting a peripheral intravenous catheter: Size does not matter. JVA 2018.

Hoorn, C.J.G.M., MSca; Crijns, H.J.G.M., MD, PhD; Dierick-van Daele, A.T.M., MSc, PhDc; Dekker, L.R.C., MD, PhDa. Review on Factors Influencing Physician Guideline Adherence in Cardiology. Cardiology 2018 - Volume Publish Ahead of Print.

F.H.J. van Loon, M.P. Buise, J.J.F. Claassen, A.T.M. Dierick-van Daele, R.A. Bouwman. Comparing ultrasound guidance upon peripheral intravenous cannulation with the traditional technique of palpation and direct visualisation to determine its utility in adult patients in clinical practice, a systematic review and meta-analysis. Britsh Journal of Anaesthesia, april 2018.

C.E. Oude Weernink, E. Felix, P.J.E.M. Verkuijlen, A.T.M. Dierick-van Daele, J.K. Kazak, J. van Hoof, (2018) "Real-time location systems in nursing homes: state of the art and future applications", Journal of Enabling Technologies, Vol. 12 Issue: 2, pp.45-56, https://doi.org/10.1108/JET-11-2017-0046.

A.T.M. Dierick- van Daele: Lectorale Rede “Decision Support: who CAREs?”. Fontys Hogescholen. September 2017.

Daniëlle Adriaans, MSc; Angelique Dierick-van Daelea,; Marc van Bakel ; Grard Nieuwenhuijzenc; Misha Luyer; Joep Teijinkc; Fanny Heesakkers; Hanneke van Laarhoven. Digital self-management support interventions in the care plan of cancer patients: a review and meta-analysis. Accepted.

Effect of a pre-operative web-based dietary self-management intervention on patient satisfaction, body weight and quality of life of esophageal cancer patients’ (Supportive care in cancer; submitted)

E.H.M. van de Bilt-Sonderegger, E.J.M , A.T.M. Dierick-van Daele, E.L. Koldewijn, J.H. van Roijen (2015) Hoe dilateert Nederland. Verpleegkundig specialist. Volume 10, Issue 4, pp 43–47.

Dierick-van Daele A.T.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Metsemakers J.F.M., Vrijhoef H.J.M. (2007) Tussentijdse bevindingen pilot “NP in de huisartsenpraktijk”. Eerstelijns nurse practitioners lijken zorg te verbeteren. Nederlands Tijdschrift voor Nurse Practitioners 2 (2), 9-12.

Dierick-van Daele A.T.M., Spreeuwenberg C., Derckx E.W.C.C., Metsemakers J.F.M., Vrijhoef H.J.M. (2008)

Critical appraisal of the literature on economic evaluations of substitution of skills between professionals: a systematic literature review. Journal of Evaluation in Clinical Practice 14; 481-92.

Dierick-van Daele A.T.M., Metsemakers J.F.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2008) Nurse practitioner in de huisartsenpraktijk, het onderzoeksrapport. Maastricht UMC+, Maastricht. Dierick-van Daele A.T.M., Steuten, L.M.G., Metsemakers J.F.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2010). Economic evaluation of substituting nurse practitioners for general practitioners. British Journal of General Practice 60, 28-33.

Dierick-van Daele A.T.M., Metsemakers J.F.M., Toemen, Th. Van Leeuwen, Y, Legius, M, Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2009). The value of the nurse practitioner. Qual Prim Care. 2010;18(4):231-41.

Dierick-van Daele A.T.M., Metsemakers J.F.M., Steuten LMG, Romeijn, A, Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2010) The optimal skill mix hampered by financial structures. Journal of Clinical Nursing 20, 518-29.

Dierick-van Daele A.T.M., Metsemakers J.F.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2009). Nurse practitioners substituting for general practitioners in the care for patients with common complaints; a randomised controlled trial. Journal of Advanced Nursing 65(2), 391–401.

Dierick A., Derckx E. (2007) Wie is die “nieuwe” professional in de eerste en tweede lijn? HaCaSpect. 5 (14), 7-10.

Dierick-van Daele A.T.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Metsemakers J.F.M., Vrijhoef H.J.M. (2007) Tussentijdse bevindingen pilot “NP in de huisartsenpraktijk”. Eerstelijns nurse practitioners lijken zorg te verbeteren. Nederlands Tijdschrift voor Nurse Practitioners 2 (2), 9-12.

M. van Gelder, A. Dierick, E. wouters, J. Sturm: Hoe de lock down het gebruik van digitale middelen heeft veranderd. (2021) ICT & Health

A. Dierick- van Daele : Haalbaarheid van continu monitoren. TVZ, okt. ‘21

Nikki van Ham (2020) App voor beter zelfmanagement colostomadragers. TVZ.

A. Dierick- van Daele. Interactieve app verhoogt het kennisniveau van patiënten. TVZ, okt. 2020.

Peeters, M. W. H., van Dordrecht, M., & Wouters, E. e.a.(2018). Wearables in de psychogeriatrie verminderen onbegrepen gedrag. ICT & Health, 2, 52-53.

In deze podcast vertelt lector Angelique Dierick over het lectoraat Decision Support: Who CAREs?

Artikel | TRACK-Z 2040: start project ziekenhuiszorg anno 2040

Partners

TU/e

STZ-ziekenhuizen

Santeon Ziekenhuizen

MUMC Maastricht

UMC Radboud

AMC

Tranzo/ Universiteit van Tilburg

Lectoren platform Leefstijl in Zorg & Welzijn

V&VN

Nederlandse vereniging van anesthesiemedewerkers

Harteraad

CVA Netwerk Eindhoven en de Kempen

Vitaal in Brainport