Werkgevers

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie wil midden in de samenleving staan. Daarom dagen wij de beroepspraktijk uit om de gedrevenheid en talenten van onze studenten, cursisten en medewerkers te benutten; in stages of speciale (afstudeer)projecten. Wij zoeken voortdurend de samenwerking met bedrijven en instellingen om optimaal voeling met de praktijk te houden. Onze praktijkpartners variëren van HR-afdelingen van grote bedrijven als Nationale Nederlanden tot instellingen als de GGD en scholen. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie onderhoudt structurele contacten met relevante beroepenvelden via onder andere een Raad van Advies, twee beroepenveldcommissies, stage- en afstudeerbedrijven, congressen en conferenties.

Heeft uw organisatie een prikkelend of prangend vraagstuk op het terrein van Human Resource Management of Toegepaste Psychologie? Ga gerust het gesprek met ons aan. Wie weet, vindt u samen met onze studenten, cursisten of medewerkers een praktische oplossing.

.

 • Opdrachtgevers aan het woord

  Femke van Genugten – Van Gansewinkel

  We werken al een aantal jaar met stagiairs van de Fontys opleiding HRM en dat bevalt heel goed. Momenteel hebben we een stagiaire in dienst die zich bezighoudt met opleidingen, vergoedingen en recruitment. Heel breed dus. Zo kan ze van allerlei facetten van het bedrijf iets meepikken.

  Van Gansewinkel legt veel verantwoordelijkheden bij de stagiair. Het is een grote organisatie, dus er zijn voldoende mogelijkheden en opdrachten. Dat spreekt de studenten ook wel aan. Kenmerkend voor onze afdeling is de informele sfeer en de goede begeleiding. In ruil daarvoor verwachten we van de stagiairs eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit. 

  Ik vind het aannemen van stagiairs heel waardevol voor het bedrijf. De HRM-studenten van Fontys hebben een frisse blik, ze zien dingen waar ervaren mensen geen oog voor hebben. Bovendien zijn er altijd opdrachten of ideeën die wel interessant zijn, maar waar wij simpelweg niet aan toe komen. 

  Aniek van Houtum – Ikea

  Op onze afdeling HR hebben reeds meerdere studenten van de Fontys opleiding Human Resource Management (HRM) stage gelopen. Zij zijn altijd heel allround binnen de afdeling betrokken. Ze krijgen allerlei projecten toegewezen waar zich mee bezig kunnen houden. Bijvoorbeeld het aannemen van vakantiekrachten. Maar bijvoorbeeld ook het organiseren een jubilarislunch en wervingsavonden. Maar ze kunnen ook op eigen initiatief workshops geven. Er is veel mogelijk; belangrijk is dat de stagiairs zelf het voortouw kunnen nemen. Zo hebben ze eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling. 

  Meestal komen derdejaars studenten HRM bij ons terecht. Het is heel belangrijk om als IKEA zijnde betrokken te zijn bij de ontwikkeling van toekomstige mensen in het vakgebied. Vanuit kunnen wij hen diverse dingen leren. Wij dragen onze visie uit en hopen dat de studenten die meenemen in hun verdere loopbaan.

  Andersom leren wij veel van de studenten. Ik merk dat ze creatieve ideeën hebben over actuele thema’s, zoals duurzame inzetbaarheid. Ze zijn innovatief en hebben een frisse, jonge blik.

  Yvonne van der Burgt - Stedelijk College

  Het Stedelijk College biedt al sinds het begin van de opleiding Toegepaste Psychologie stageplekken aan. Vooral in het begin waren we nog zoekende om te kijken wat een TP’er kan betekenen in het voortgezet onderwijs. Door de jaren heen is het niveau gestegen, ook omdat de studenten zelf goed meedenken over hun rol.
  De opdrachten die stagiairs uitvoeren, zijn heel gevarieerd. Jongeren coachen, ouderengesprekken, intakegesprekken, observeren in de klas, docenten ondersteunen, contact met mentoren, noem maar op. De studenten moeten verstandig en flexibel zijn. Vooral de meest recente stagiairs hebben wat dat betreft een goede indruk gemaakt.
  Het Stedelijk College is een lerende organisatie, dus wij willen stagiairs zo breed mogelijk in aanraking laten komen met alle processen die er komen kijken bij het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. Ook voor studenten die later niet in het onderwijs terechtkomen is het leerzaam om een kijkje in de keuken te krijgen, zodat ze weten wat er allemaal bij komt kijken in het onderwijs.