Simone van Gerven

Simone van Gerven

De afgelopen tijd heb ik onderzoek mogen doen naar de spelontwikkeling van het jonge kind. Wat was dit een erg leerzaam, maar vooral een interessant onderzoek. Binnen het onderwijs zijn er verschillende pedagogen, onderzoekers, filosofen en psychologen geweest met hun eigen theorie over en visie op spel, die tot op de dag van vandaag invloed hebben op hoe wij spel bij jonge kinderen in het onderwijs vormgeven. Toch is er in onze 21e eeuw steeds minder ruimte voor vrij spel. Gebaseerd op deze visies en mijn observaties van spelende kinderen bij mijn stage Villa Zebra heb ik een constructiespel ontworpen.

Om te kunnen spelen hebben kinderen geschikt materiaal nodig. Dat materiaal moest aan de door mij gestelde eisen voldoen. Het moest de creativiteit bevorderen, de fantasie prikkelen, degelijk en eenvoudig van vorm zijn en mogelijkheden bieden om ermee te kunnen handelen. Mijn ontwerp, een constructiespel. Ik laat jonge kinderen binnen het primair onderwijs kennismaken met een constructiespel, in de hoop dat er meer ruimte komt voor het vrije spel.