Luc Dirkx

Sfeerafbeelding Fontys

With a pictorial aspect to his music and a musicality to his visual work, there‚Äôs always been a sense of an outsider to him. Luc Dirkx is an eccentric music producer with a background in fine arts. Crossing artistic borders and working with different creative minds gives him a broad imaginative view. Always looking for new dots to connect. 


Met een picturaal gevoel voor zijn muziek en een muzikaliteit in zijn visuele werk, heeft er altijd een atmosfeer van een outsider om hem heen gehangen. Luc Dirkx is een excentrieke music producer met een achtergrond in de beeldende kunst. Het oversteken van artistieke grenzen en het werken met verschillende creatieve geesten geeft hem een breed verbeeldingsvermogen. Altijd op zoek naar het leggen van nieuwe verbindingen.