Fontys Economie en Communicatie

Met ingang van 4 december 2020 geldt in afwijking van artikel 32 van de OER dat in het studiejaar 2020-2021 voor alle eerstejaarsstudenten, de studenten die zijn gestart met het eerste jaar van de opleiding in 2020-2021, het uitbrengen van het bindend studieadvies met een jaar wordt uitgesteld.
Voor toelating tot het tweede jaar kan een doorstroomnorm gelden. Raadpleeg daarvoor de OER van je opleiding. Het is mogelijk dat de in de OER opgenomen doorstroomnorm wordt aangepast. Informatie hierover wordt verstrekt door de opleiding.
Voor studenten uit cohort 2019-2020 of eerder wordt dit jaar wel een bindend studieadvies uitgebracht, met uitzondering van de studenten die in februari 2020 zijn begonnen (de zogenaamde februari-instroom).


Addendum bij de OER inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
Accountancy, Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Communicatie, Finance & Control, Finance Tax and Advice, Financial Services Management, Fiscaal Recht en Economie, Ondernemerschap & Retail Management, Ondernemerschap & Retail Management duaal, Vastgoed & MakelaardijGezamenlijke OER bachelor voltijdGezamenlijke OER bachelor voltijd Bijlage samenstelling examencommissie
Bijlage m.b.t. de opleiding Vastgoed en MakelaardijRegeling decentrale selectie V&M 2022-2023
International Business, CommunicationJoint TER Joint TER
Ad Commerciële Economie, Ad Ondernemerschap & Retail Management, Ad Ondernemerschap & Retail Management duaalGezamenlijke OER associate degree voltijd Gezamenlijke OER associate degree voltijd
Accountancy, Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Communicatie, Finance & Control, Finance Tax and AdviceGezamenlijke OER deeltijd bachelor experiment flexibel HO Gezamenlijke OER deeltijd bachelor experiment flexibel HO
Ad Accountancy, Ad Commerciële EconomieGezamenlijke OER deeltijd associate degree experiment flexibel HO Gezamenlijke OER deeltijd associate degree experiment flexibel HO
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.