Onderwijs- en examenregelingen (OER)

In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van een opleiding en de toetsing binnen de opleiding. Ook vind je er informatie over toelatingseisen en begeleiding tijdens je studie.

Kies het instituut waar jouw opleiding onder valt en download het pdf-bestand met de OER studiejaar 2019-2020 en 2020-2021. De samenstelling van de examencommissie is opgenomen in een aparte bijlage of in artikel 38 van de OER.

Voor de Engelstalige OER'en hanteren we de benaming Teaching and Examination Regulations (TER).

In afwijking van artikel 2a van de OER geldt voor toelating voor het studiejaar 2020-2021 dat de studiekeuzecheck een recht is en geen verplichting. Elke student bepaalt zelf of hij deel wil nemen aan de studiekeuzecheck.

Sfeerafbeelding Fontys