Sprint naar content

Fontys HRM en Toegepaste Psychologie

Addendum bij de OER 2021-2022 inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek.
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
HRM (regulier)OER voltijdOER voltijd Bijlage Samenstelling examencommissie
HRM (modulair)OER deeltijd modulairOER deeltijd modulair
Toegepaste Psychologie (regulier)OER voltijdOER voltijd
Toegepaste Psychologie (modulair)OER deeltijd modulairOER deeltijd modulair
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.