Kosten

  1. Wat zijn de kosten? De kosten voor een cursus of training zijn afhankelijk van diverse factoren. Zo spelen het aantal en duur van de bijeenkomsten, plaats van uitvoering, e.d. een rol. De kosten staan vermeld bij de specifieke cursus of training.
  2. Belastingvoordeel De fiscus komt een aantal bedrijven tegemoet door een fiscale stimulans. Het hoger beroepsonderwijs stimuleert gelijktijdig werken en leren. In een zogenoemde duale opleiding doen studenten een deel van hun hbo-opleiding in de vorm van een leerwerktraject. De fiscus komt werkgevers die een student in een leer-werk-traject in dienst nemen, financieel tegemoet. Het belastingvoordeel kan oplopen tot € 2.753,- per jaar (2012) per student. Daarnaast stellen ook enkele brancheorganisaties financiële faciliteiten beschikbaar. Meer weten? Belastingdienst.nl, en zoek op afdrachtvermindering onderwijs.
  3. Zijn er andere tegemoetkomingen of subsidies vanuit de overheid mogelijk? Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's)  afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.