Toelating

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een bachelor Verpleegkunde*, bent BIG-geregistreerd en hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige. Relevant wil o.a. zeggen in het expertisegebied waarin je wordt opgeleid. Start je in een nieuw expertisegebied, dan geven we je het dringende advies om enkele maanden eerder te starten om in te werken. 
 • Je hebt een dienstverband van minimaal 32 uur per week voor de duur van de opleiding bij een instelling voor individuele gezondheidszorg. Binnen dit dienstverband valt zowel het binnenschools leren als het praktijkleren. Een kleiner dienstverband is bespreekbaar, maar zorgt er wel voor dat je langer over de totale opleiding doet. 
 • Je praktijkinstelling staat garant voor een passende praktijkleerplaats. 
 • Jij als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios), de praktijkinstelling en de opleiding sluiten een driepartijenovereenkomst af. 
 • Een vierpartijenovereenkomst wordt afgesloten wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een andere praktijkinstelling (in ieder geval geldt dit voor vios opgeleid voor huisartsenposten, ambulance en jeugdgezondheidszorg). 

* Toelaatbaar / niet toelaatbaar

 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding tot inservice-verpleegkundige in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding tot inservice-verpleegkundige zijn toelaatbaar na een positief beoordeeld instroomassessment. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding mbo-Verpleegkunde in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met uitsluitend een opleiding mbo-Verpleegkunde zijn niet toelaatbaar. Dit geldt ook voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die een verpleegkundige vervolgopleiding hebben gevolgd (zoals CZO-opleidingen). Deze opleidingen dragen bij aan verdieping van vakinhoudelijke expertise maar leiden niet tot wijziging van het opleidingsniveau van de initieel gevolgde beroepsopleiding. 

** College Specialismen Verpleegkunde, Profiel Praktijkopleider 2014 


Aanbevelingen ten aanzien van startbekwaamheid 

De opleiding kent een hoge studiebelasting. Voor de start van de opleiding adviseren wij expliciet aandacht te besteden aan: 

 • beheersing van de Engelse taal, met name lezen en bestuderen van (vak)literatuur 
 • gedegen kennis van anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam op hbo-niveau
 • basiskennis verpleegkundige diagnostiek op hbo-niveau
 • basiskennis evidence based practice op hbo-niveau