Veelgestelde vragen Toegepaste Psychologie

Aanmelding en inschrijving

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielinkdashboard.

Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck De Studiekeuzecheck voor bachelors en Ad's in deeltijd en masters is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink. De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De check bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt je studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen krijg binnen een paar weken van ons een bevestiging. Hierin geven we aan dat je inschrijving pas compleet is, als je alle stappen in Studielink hebt doorlopen. Je bent pas ingeschreven als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Ga regelmatig naar je Studielinkpagina en check je 'to do' acties.

Als je inschrijving compleet is, ontvang je van ons een startbrief met meer informatie over de introductiebijeenkomst en de eerste lesdag. Als je inschrijving nog niet compleet is, of je hebt nog niet aan alle voorwaarden voldaan, sturen wij jou een herinnering dat je nog aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Als je twijfelt over je inschrijving, of als je niet weet of je aan alle voorwaarden hebt voldaan, neem dan contact op met Team Inschrijvingen.

Een SKC-gesprek is voor deeltijdstudenten niet verplicht. Als je dit gesprek niet volgt, heeft dit geen gevolgen voor de rest van je studie.

Indien je graag een SKC-gesprek wilt, geef je dit in studielink zelf aan. Voordat je kunt deelnemen aan een SKC-gesprek moet je een aantal stappen doorlopen:

  • Stap 1 Je meldt je aan voor een (of meerdere) opleiding(en) via Studielink
  • Stap 2 We sturen je een korte online vragenlijst over je studiekeuze en je verwachtingen
  • Stap 3 Als je de vragenlijst invult, nodigen we je uit voor een online check-in gesprek en bespreken we de antwoorden uit de vragenlijst.
  • Stap 4 Je krijgt een persoonlijk studiekeuzeadvies
  • Stap 5 Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet schrijven we je in
  • Stap 6 Je start met je opleiding, van harte welkom!

Let op: Als je de vragenlijst niet hebt ingevuld, kunnen wij jou niet uitnodigen voor een gesprek. Zorg dus dat je de vragenlijst hebt ingevuld als je wilt deelnemen aan een gesprek. De gesprekken vinden plaats in mei en juni (met uitloop naar de eerste week van juli).

Bij contractonderwijs volg je niet de hele deeltijdopleiding, maar slechts een (paar) module(s). Als je studeert op contractbasis ontvang je geen getuigschrift ,omdat je niet de gehele opleiding volgt. Wel krijg je na het behalen van de losse module(s) een certificaat uitgereikt.

Contractonderwijs kan geschikt zijn voor jou:

  • als je al een hbo-diploma hebt,
  • als je op zoek bent naar verdieping in je vakgebied
  • als je geen volledige hbo-opleiding meer kunt/wilt volgen

Als je geïnteresseerd bent in contractonderwijs en je wilt graag de voordelen en de nadelen weten, maak dan een afspraak met de studieadviseur.

Toelating

Je kan uitsluitend voor kennisvakken vrijstelling krijgen, maar dit is niet gebruikelijk. Voor beroepsvaardigheden en overige modules geldt dat iemand vervoegd kan deelnemen aan de toetsing.

Jaar 1: Voor de onderdelen van het eerste jaar geldt, dat alleen als aangetoond kan worden, dat vergelijkbare kennis en vaardigheden op hetzelfde (minimaal HBO-niveau) en met dezelfde omvang (aantal studiepunten) recent (<5 jaar) is behaald, vrijstellingen worden toegekend.

Overige modules: Voor de overige modules geldt dat een student de toets (direct) afgenomen kan worden, waarbij de student aantoont de leeruitkomsten te beheersen. Geen vrijstelling dus.

Kosten, aanschaf lesmateriaal

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Voor studenten, die zich voor het eerst inschrijven voor een bachelor of associate degree opleiding en recht hebben op het wettelijk collegegeld, geldt voor het eerste jaar het verlaagd wettelijk collegegeld. Dit verlaagd wettelijk collegegeld wordt vastgesteld op 50% van het reguliere wettelijk collegegeld. Studenten die een lerarenopleiding volgen, komen in aanmerking voor 2 jaar verlaagd collegegeld. 

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. De bacheloropleiding Toegepaste Psychologie valt niet in het domein Gezondheidszorg. Bekijk meer informatie over studiekosten en betalen collegegeld, leven langlerenkrediet en belastingvoordeel.

Houd rekening met aanvullende kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten.
In sommige gevallen kun je kosten die je maakt voor je studie van de belasting aftrekken. Klik voor meer informatie.

Rooster, lessen en praktijkplaats

Duur en studiebelasting

De studielast is behoorlijk, reken op ongeveer 25 uur per week.

Algemene vragen

In het eerste jaar kom je in een groep van 20 tot 25 studenten (maximaal 30) met verschillende docenten. Vanaf jaar 2 krijg je per module les in groepen van circa 15 personen met 1 vaste docent/begeleider per module.
In het eerste jaar krjig je per vak docenten per vak en module. Daarnaast krjig je begeleiding van een studieadviseur, eventueel een studentendecaan/of –psycholoog.