Kosten en betaling

Kosten voor cursus of training

De kosten voor een cursus of training zijn afhankelijk van diverse factoren. Zo spelen het aantal en duur van de bijeenkomsten, plaats van uitvoering, e.d. een rol. De kosten staan vermeld bij de specifieke cursus of training.

Betaling

Vanuit het aanbiedende instituut ontvang je een factuur die voorafgaand aan de scholing betaald dient te worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig (laten) betalen.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar kan bij de overheid tegen 0 % rente geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende bachelor-, masteropleidingen en Associate degrees van Fontys Pro. De regeling is sinds 1 september 2017 van kracht. Dit heet het ‘levenlanglerenkrediet’. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.

 • Kosten en betalen collegegeld hbo-opleiding

  In het hoger onderwijs betaal je elk jaar collegegeld. Collegegeldtarieven kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren als nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

  Hoe betaal je je collegegeld?

  Als je een bankrekening hebt bij een bank die is gevestigd in een zogenaamd SEPA-land kun je het collegegeld ineens betalen via een digitale (incasso)machtiging, maar in termijnen is ook mogelijk. Daarvoor voer je in Studielink je betaalgegevens in en bevestig je de digitale (incasso)machtiging. Bevestigen volgt nadat je persoonsgegevens zijn gecontroleerd via Studielink of door Fontys.

  Na bevestiging vindt de eerste incasso plaats op of rond 25 september.

  Betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld?

  Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld. In een aantal situaties is sprake van 'instellingscollegegeld'. Zie hiervoor de 'Toelichting instellingscollegegeld"

  Regeling collegegeld

  Regeling collegegeld 2019-2020
  Regeling collegegeld 2020-2021

 • Beurzen voor leraren

  Voor leraren en hun scholen zijn er diverse mogelijkheden om te investeren in de professionalisering.

  Lerarenbeurs

  Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Circa 7000 leraren kunnen dit jaar starten met een studie. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de website van DUO.

  Promotiebeurs

  Tot en met 3 maart kunnen bevoegde leraren een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. De tweede ronde loopt tot begin september. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering. Meer informatie vindt u op de website van NWO.

 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Vanaf studiejaar 2020-2021 kunnen leraren die willen starten met een tweede lerarenopleiding waarvoor instellingscollegegeld betaald moet worden, gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling.
  Deze regeling maakt het voor leraren financieel aantrekkelijker om een tweede lerarenopleiding (bachelor of master) te volgen.

  Voor wie geldt de nieuwe subsidie?
  Voor de subsidie komen bijvoorbeeld leraren in aanmerking die na een eerdere lerarenopleiding geen baan kunnen vinden en die geen aanspraak mogen en kunnen maken op een regeling zoals de Lerarenbeurs of de subsidie voor zij-instromers.

  Wat en hoe?

  • de tegemoetkoming bedraagt maximaal 3.500,- euro per student;

  • de subsidie wordt eenmalig verstrekt en dient tijdens het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor deze bedoeld is, te worden aangevraagd;
  • subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 1 oktober 2020 via een aanvraagformulier op de webstie van DUO;

  • de subsidieregeling loopt t/m 2025.

 • Belastingvoordeel

  Als je studeert naast je baan dan maak je studiekosten. Niet alleen voor het lesgeld van de studie, training of cursus, ook voor studiematerialen. Afhankelijk van je situatie kom je in aanmerking voor belastingaftrek van je inkomsten.

  Geldt voor jou een van volgende situaties:

  • Jij of je fiscale partner maken de kosten voor jouw studie of die van je fiscale partner. Kosten voor de studie van je kind mag je niet aftrekken.
  • De opleiding of studie is gericht op jouw (toekomstig) beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Dat betekent dat je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

  dan mag je wellicht je studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken.

  Kies hieronder welke situatie op jou van toepassing is voor meer informatie:

  Meteen weten hoe je jouw aftrek voor studiekosten kunt uitrekenen? Kijk dan bij:

  Bewijzen

  Belangrijk is dat je de gemaakte kosten kunt aantonen. Bewaar dus alle rekeningen en bonnetjes die met jouw opleiding, cursus of training te maken hebben.

  Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst.

  Kantoor Belastingdienst
 • Subsidie en scholingsvoucher

  Alleen nog scholingsvoucher voor langdurige zorg

  Vanaf 3 maart 2017 is alleen nog een scholingsvoucher aan te vragen in de volgende situaties: 

  • Als je een zorgberoep hebt in de langdurige zorg.
  • Als je een zorgberoep in de langdurige zorg had en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt. 

  Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg als je zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

  Voor informatie over deze scholingsvoucher kun je terecht op de website van het UWV.

  Subsidies voortgezet onderwijs

  Ben je van plan om leraar te worden in het voorgezet onderwijs? Bekijk dan het Overzicht stimuleringsregelingen.

  Lees ook:

  Subsidies primair onderwijs

 • Levenlanglerenkrediet

  Maak gebruik van het Levenlanglerenkrediet

  In de huidige snel veranderende arbeidsmarkt is het essentieel om je kennis bij te houden. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en biedt daarom het Levenlanglerenkrediet. Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen 0 % rente geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende bachelor-, masteropleidingen en Associate degrees van Fontys Pro. De regeling is sinds 1 september 2017 van kracht.

  Hoeveel kan ik lenen?

  Je kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar). Het is niet mogelijk om te lenen voor eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld boeken.

  Wanneer moet ik de lening terugbetalen?

  De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. Je hebt 15 jaar de tijd om de lening (inclusief rente) af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. Je leent dus in feite ‘gratis’.

  Voor welke opleidingen kan ik de lening gebruiken?

  Het Levenlanglerenkrediet is te gebruiken voor door de overheid erkende opleidingen aan een HBO-instelling of universiteit. Dit betekent dat je het krediet kunt gebruiken voor alle HBO-bacheloropleidingen, masteropleidingen en Associate degrees van Fontys.

  Ik ben al eerder gestart met mijn opleiding. Kan ik alsnog lenen?

  Ja dat kan. Ook wanneer je al met je opleiding bent gestart, kun je in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht. Je kunt alleen nog krediet aanvragen voor de resterende studietijd.

  Hoe vraag ik het Levenlanglerenkrediet aan?

  Ga hiervoor naar de website van duo.nl.
  Let op: er wordt geen krediet verstrekt over reeds verstreken maanden.

  Type opleidingen van Fontys Pro: