Kosten en betaling

Kosten voor cursus of training

De kosten voor een cursus of training zijn afhankelijk van diverse factoren. Zo spelen het aantal en duur van de bijeenkomsten, plaats van uitvoering, e.d. een rol. De kosten staan vermeld bij de specifieke cursus of training.

Collegegeld opleiding

Als je een Nederlands bankrekeningnummer hebt, kun je het collegegeld alleen betalen via een digitale machtiging. Daarvoor moet je in Studielink eerst je betaalgegevens invoeren. Daarna ontvang je in “Mijn To Do Lijst” van Studielink een bericht dat je de digitale machtiging kunt bevestigen. Zodra je dat gedaan hebt, is je betaling van het collegegeld geregeld. Als je geen Nederlands bankrekeningnummer hebt en je hebt een EER* nationaliteit, kun je het collegegeld niet betalen via een digitale machtiging, maar ontvang je een betalingsovereenkomst van Fontys. De betalingsovereenkomst krijg je per e-mail toegestuurd naar het Fontys e-mail adres en het in Studielink opgegeven e-mail adres en dien je volledig ingevuld en ondertekend vóór de start van je studie terug te sturen naar het adres dat onderaan op de betalingsovereenkomst vermeld staat. Daarnaast dien het je het volledige bedrag over te maken vóór de start van je studie. Je kunt de volledig ingevulde en ondertekende betalingsovereenkomst ook inscannen. De scan kun je e-mailen naar paymentsv@fontys.nl. Let op: dit e-mailadres dien je alleen te gebruiken voor het toesturen van de betalingsovereenkomst en niet voor overige inschrijfdocumenten. Je ontvangt ook van Studielink een bericht met daarin een link, waar je verdere informatie krijgt over het betalen met een betalingsovereenkomst. Heb je geen Nederlands bankrekeningnummer en heb je een niet EER nationaliteit zonder woonadres in Nederland, dan betaal je via een paymentletter. *Onder EER wordt verstaan: alle landen van de EU inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Zwitserland wordt eveneens beschouwd als een EER land.

Cursus of training

Vanuit het aanbiedende instituut ontvang je een factuur die voorafgaand aan de scholing betaald dient te worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig (laten) betalen.

Werkgever betaalt collegegeld

Als je werkgever bereid is om jouw collegegeld te betalen, bevestig je zelf, met je eigen rekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Met dit betaalbewijs kun je de kosten declareren bij jouw werkgever. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers. De werkgever kan het collegegeldbedrag niet overmaken naar Fontys.

 • Kosten en betalen collegegeld hbo-opleiding

  In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Gebruik de collegegeldmeter om je collegegeldtarief te berekenen.

  Afwijkende regeling

  Voor de studenten van de Juridische Hogeschool geldt een afwijkende regeling, zowel voor het wettelijk collegegeld als voor het instellingscollegegeld, zie website Juridische Hogeschool.

  Studiefinanciering

  Vanaf het studiejaar 2015 – 2016 gaat het nieuwe stelsel van studiefinanciering in. Een belangrijke verruiming van de mogelijkheden is, dat ook ouderen hiervan gebruik kunnen maken. Lenen tot je 55ste geldt voor bijna alle studies aan hbo en universiteit, en voor voltijdse opleidingen in het mbo. Het gaat hier om een krediet voor het betalen van college- of lesgeld, waarop het maximale leenbedrag gebaseerd is. De terugbetaalperiode is 15 jaar aaneengesloten, ingaand per 1 januari na het afronden van de studie. Meer informatie op de website van DUO.

  Betalen collegegeld

  Er zijn vier mogelijkheden voor het betalen van je collegegeld:

  • Je betaalt zelf je collegegeld.
  • Je werkgever betaalt je collegegeld.
  • Iemand anders betaalt je collegegeld (niet je werkgever)
  • UAF betaalt je collegegeld.

  Je betaalt zelf je collegegeld

  Als je een Europese bankrekening hebt, dien je het collegegeld ineens of in termijnen te betalen via een digitale machtiging. Daarvoor moet je in Studielink je betaalgegevens invoeren en de digitale machtiging bevestigen. Je hebt daarvoor het IBAN-nummer nodig. Bevestigen kan pas als je persoonsgegevens gecontroleerd zijn via Studielink of door Fontys. Als je een bankrekening hebt bij een bank die niet is gevestigd in een Europees land, betaal je via een betalingsovereenkomst of paymentletter.

  Werkgever betaalt je collegegeld

  Als je werkgever jouw collegegeld betaalt, bevestig je zelf, met je eigen rekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren, kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers en de werkgever kan het collegegeldbedrag niet overmaken naar Fontys.

  Een ander betaalt je collegegeld (niet je werkgever)

  Betaalt een ander (bijvoorbeeld je ouders) jouw collegegeld, dan ontvang je na het invullen van de betaalgegevens een activeringscode per e-mail. Deze e-mail stuur je door naar de betaler die de digitale machtiging vervolgens bevestigt door in te loggen met de eigen DigiD.

  Betaling door UAF

  Als de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) het collegegeld voor je betaalt, geef je geen digitale machtiging af in Studielink. De betaling verloopt dan via deze Stichting.

  Wijzigen gegevens

  Tot het moment waarop je de machtiging bevestigt kun je je betaalgegevens nog wijzigen. Ga in Studielink naar “mijn opleidingen”, klik de betreffende opleiding aan, klik op “betaalgegevens” en dan op “wijzig betaalwijze”. Als iemand anders betaalt kan deze persoon bij de bevestiging nog bepaalde gegevens aanpassen. Zodra de digitale machtiging eenmaal bevestigd is kun je deze via Studielink niet meer wijzigen. Mocht het toch nodig zijn om achteraf wijzigingen aan te brengen, neem dan contact op met je opleiding.

 • Beurzen voor leraren

  Voor leraren en hun scholen zijn er diverse mogelijkheden om te investeren in de professionalisering.

  Lerarenbeurs

  Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Circa 7000 leraren kunnen dit jaar starten met een studie. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de website van DUO.

  Promotiebeurs

  Tot en met 3 maart kunnen bevoegde leraren een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. De tweede ronde loopt tot begin september. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering. Meer informatie vindt u op de website van NWO.

  VierSlagLeren in het po

  Om het aantal masteropgeleide leraren in het primair onderwijs te verhogen is door het Arbeidsmarktplatform po een extra regeling getroffen om de vervangingsvoorwaarden te versoepelen.
  Een leerkracht gaat een master volgen m.b.v. de Lerarenbeurs en wordt hiervoor gedurende 2 jaar voor 2 dagen per week vrijgesteld van lesgevende taken. De vrijgekomen uren worden ingevuld door een startende leerkracht zonder reguliere baan in het po die tevens een master gaat volgen. De zittende en startende leerkracht vormen een duo.
  Schoolbesturen hebben van 1 april tot 1 juli 2015 gelegenheid om voor het schooljaar 2015 – 2016 duo’s van kandidaten aan te melden. Meer informatie op de website van het Arbeidsmarktplatform po.

 • Belastingvoordeel

  Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt, mag je (gedeeltelijk) aftrekken van je inkomsten. Er zijn 2 verschillende berekeningen als je studiekosten hebt:

  1. Met studiefinanciering, waardoor de overheid een deel van de kosten betaald. 2. Zonder studiefinanciering, waarbij je zelf alle kosten betaalt. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

  Bewijzen

  Belangrijk is, dat je de gemaakte kosten, indien nodig, moet kunnen aantonen. Bewaar dus alle rekeningen en bonnetjes die met jouw opleiding, cursus of training te maken hebben. Meer informatie vind je op: Belastingdienst.nl

  Kantoor Belastingdienst
 • Subsidie en scholingsvoucher

  Wil je aan de slag met je kennis? Je bijscholen of specialiseren? Het UWV biedt met een scholingsvoucher maximaal € 2.500,- subsidie voor opleidingen in de richting van een kansberoep. Een kansberoep is een beroep waarmee je in de toekomst veel kans maakt op het vinden of houden van je baan. De subsidie is aan te vragen tot 31 december 2017.  

  Wanneer jij aan de slag wil met een studie of opleiding richting een zogenoemd kansberoep Bekijk dan of de opleiding van je keuze aansluit bij kansberoepen en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking komt voor een subsidie bij het UWV

  Hoe aan te vragen 

  Voor het aanvragen van de subsidie doorloop je de volgende stappen:

  • Je staat ingeschreven als werkzoekende bij UWV en hebt je CV geplaatst op www.werk.nl.
  • Het beroep waarvoor je een opleiding gaat volgen is opgenomen in de kansberoepenlijst zoals bekend bij UWV. Je vraagt subsidie aan bij UWV. Zij bepalen ook of je in aanmerking komt voor de subsidie.
  • Kies een opleiding uit, eventueel met behulp van advies van ons.
  • Vul het formulier 'scholingsvoucher aanvragen' in en stuur alle aangevraagde informatie naar het UWV.
  • Je krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht van het UWV of je in aanmerking komt.
  • Schrijf je in en begin met leren!

  Overige Voorwaarden

  De opleiding start uiterlijk 1 mei 2018; de aanvraag van de subsidie kan eenmalig gedaan worden tot 31 december 2017.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 2.500,- (wanneer de opleidingskosten incl. lesmateriaal e.d. hoger zijn, betaal je de rest zelf). 

  Voor informatie over de scholingsvoucher kun je terecht op bij het UWV.