Kosten en betaling

In het hoger onderwijs betaal je elk jaar collegegeld. Collegegeldtarieven kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren als nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Hoe betaal je je collegegeld?

Als je een bankrekening hebt bij een bank die is gevestigd in een zogenaamd SEPA-land kun je het collegegeld ineens betalen via een digitale (incasso)machtiging, maar in termijnen is ook mogelijk. In Studielink voer je je betaalgegevens in.
Heb je een vraag over Studielink? Ga naar de Studielink VRAAGbaak.

Na bevestiging vindt de eerste incasso plaats op of rond 25 september.

Betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld?

Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld. In een aantal situaties is sprake van 'instellingscollegegeld'. Zie hiervoor de 'Toelichting instellingscollegegeld"

Regeling collegegeld

Nieuw: STAP: Persoonlijk ontwikkelbudget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen burgers gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget is een stimulans voor loopbaanontwikkeling en betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het bestaat uit een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget van jaarlijks maximaal 1000 euro. Werkgevers kunnen werknemers attenderen op deze nieuwe regeling. Als werkgever kun je er voor kiezen de aanvullende kosten voor je rekening te nemen.

Kosten post bachelor opleiding of cursus

De specifieke kosten voor een post bachelor opleiding of cursus vind je op de informatiepagina van de cursus of opleiding van je keuze. Je ontvangt voor de kosten een factuur die je voor de start van je opleiding moet betalen.

Subsidieregelingen

Zo voordelig mogelijk studeren? Bekijk dan van welke subsidiemogelijkheden jij gebruik kunt maken en hoe je dat het beste kunt doen.