Kosten en betaling

In het hoger onderwijs betaal je elk jaar collegegeld. Collegegeldtarieven kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren als nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Hoe betaal je je collegegeld?

Als je een bankrekening hebt bij een bank die is gevestigd in een zogenaamd SEPA-land kun je het collegegeld ineens betalen via een digitale (incasso)machtiging, maar in termijnen is ook mogelijk. Daarvoor voer je in Studielink je betaalgegevens in en bevestig je de digitale (incasso)machtiging. Bevestigen volgt nadat je persoonsgegevens zijn gecontroleerd via Studielink of door Fontys.

Na bevestiging vindt de eerste incasso plaats op of rond 25 september.

Betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld?

Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld. In een aantal situaties is sprake van 'instellingscollegegeld'. Zie hiervoor de 'Toelichting instellingscollegegeld"

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld 2019-2020
Regeling collegegeld 2020-2021

Kosten voor cursus of training

De specifieke kosten voor een cursus of training vind je op de informatiepagina van de cursus of training van je keuze. Je ontvangt voor de kosten een factuur die je voor de start van je opleiding moet betalen.

 • Levenlanglerenkrediet

  De overheid vindt het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en biedt daarom het Levenlanglerenkrediet. Iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering kan daarmee bij de overheid geld lenen voor een studie. Deze lening kun je inzetten voor de bekostiging van alle bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees van Fontys. Je vraagt het levenlanglerenkrediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  Lening voor collegegeld of lesgeld

  Met het krediet kun je per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag kan niet meer zijn dan je betaalt aan collegegeld of lesgeld.

  Duur krediet

  Je kunt het krediet krijgen voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kun je langer krediet krijgen.

  Rente

  Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet.

  Terugbetalen

  Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van je inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie. 

  Levenlanglerenkrediet aanvragen

  Je kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO. Doe dit op tijd, voor de start van je opleiding.

 • Beurzen voor leraren

  Ben je bevoegd leraar en wil je een opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen? Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen. Je kunt de beurs krijgen voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • postinitiële masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.

  Je kunt geen lerarenbeurs krijgen voor een post-hbo-opleiding.

  Soort vergoeding

  De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven.

  Gift of terugbetalen?

  De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet je minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen. Ook als je later in het studiejaar start.

  Aanvraagperiode

  De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. De aanvraag doe je in Mijn DUO.

  Promotiebeurs

  Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. Je kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet je kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor je eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin. Meer informatie over de promotiebeurs vind je op de website van NWO.

 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Er is een nieuwe subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en instellingscollegegeld moeten betalen. De subsidie ‘tweede lerarenopleiding’ wordt eenmalig verstrekt en dient tijdens het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor deze bedoeld is, te worden aangevraagd. Als je geen aanspraak kunt maken op een regeling zoals de Lerarenbeurs of de subsidie voor zij-instromers, kun je hiervoor in aanmerking komen.

  • Het gaat om een tegemoetkoming voor het eerste jaar waarin studenten die een tweede onderwijsbevoegdheid willen halen instellingscollegegeld moeten betalen.
  • De regeling geldt dus voor studenten die eerder een onderwijsstudie hebben gedaan (een bevoegdheid hebben behaald); niet voor mensen die op grond van een eerdere opleiding in de zorg collegegeld moeten betalen.
  • Aanvraagtermijn loopt van 1 oktober t/m 31 december 2020.
  • De tegemoetkoming bedraagt € 3500,- per student.
  • Aanvragen zal t.z.t. kunnen via een aanvraagformulier op de website van DUO.

  • Belastingvoordeel

   Studeer je naast je baan, dan maak je studiekosten. Niet alleen voor het lesgeld van de studie, training of cursus, ook voor bijvoorbeeld studiematerialen. Afhankelijk van je situatie kom je in aanmerking voor belastingvoordeel.

   Belangrijk is dan wel dat je de gemaakte kosten kunt aantonen. Bewaar dus alle rekeningen en bonnetjes die met jouw opleiding, cursus of training te maken hebben.

   Meer informatie over jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden vind je op de site van de Belastingdienst.

   Kantoor Belastingdienst