Future Energy for Society

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken

 • Over deze minor
 • Voor wie?
 • Inhoud
 • Toetsing
 • Minor voorlichtingen
 • Inschrijven

Over deze minor

Waar krijg jij je energie van? Uit kolen, aardolie, aardgas of liever uit wind en zon? De komende jaren staan we voor een ongekende uitdaging om het fossiele energiesysteem te transformeren naar een energiesysteem uit nieuwe, duurzame bronnen. Deze energietransitie vraagt om economische innovatie, technische oplossingen en sociale verbinding.

 • economische innovatie: duurzame investeringsplannen, financieringsconstructies, de impact van CO2 prijs, marktverkenningen;
 • technische oplossingen: duurzame energietechnieken voor produceren, transporteren, leveren, opwekken, opslaan en gebruiken van energie, energie-efficiëntie, recycling.
 • sociale verbinding: vergroten van motivatie en wegnemen van weerstanden, burgerparticipatie, energieconsumptie, lokale samenwerkingen en aanpak van ongelijkheid;

De energietransitie is een technische uitdaging. Maar het is misschien nog wel meer een uitdaging deze transitie maatschappelijk inclusief en betaalbaar uit te voeren. Een succesvolle energietransitie vraagt professionals met sociale, technische en economische achtergrond en samenwerking van deze professionals.

In de minor Future Energy for Society doe jij de ervaring en kennis op om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie. De minor is zo opgezet dat deze toegankelijk is voor alle HBO studenten. Je versterkt je eigen vakkennis, je leert hoe andere disciplines tegen dit vraagstuk aankijken en ervaart hoe je samen kan komen tot oplossingen.

De minor Future Energy for Society is geschikt voor alle studenten die een positieve bijdragen willen leveren aan een duurzame energietransitie. De minor is zo opgezet dat deze toegankelijk is voor alle HBO studenten: je versterkt je eigen vakkennis en leert van elkaar.

In september 2022 start de minor voor het eerst, met een groep van maximaal 15 studenten. In deze eerste ronde krijg jij als student extra begeleiding. Wij als docenten vragen actief naar jouw feedback om de minor daarna voor grotere groepen studenten te kunnen organiseren.

Interesseert de transitie naar een duurzame energievoorziening je en vind je het leuk om mee te denken over wat voor jou goed onderwijs is: schrijf je nu in!

Als onderwerp van de minor staat de energietransitie centraal. We bekijken de energietransitie vanuit een sociale, technische en economische invalshoek. Je hebt daarin veel vrijheid om je te verdiepen in de onderwerpen die jij hierin interessant vindt. Verdiepen in waterstoftechnologie: dat kan. Businessmodellen voor warmtepompen onderzoeken: kan ook. Werken aan energie-armoede in een wijk: geen probleem.

De minor is opgedeeld in twee delen: in het eerste deel doe je kennis en ervaring op met de onderwerpen uit de energietransitie door drie challenges van elk drie weken. Je raakt hierdoor op een speelse manier bekend met de uitdagingen en kansen van de energietransitie. Dit doe je samen met elkaar, docenten en door praktijkbezoeken. Je leert verschillende perspectieven en belangen herkennen. Je vormt een eigen visie over hoe een succesvolle energietransitie er uit kan zien.

In het tweede deel van de minor werk je in teams aan een oplossing voor het werkveld. Gedurende de minor werk je aan jouw persoonlijke en professionele identiteit: welke bijdrage aan de energietransitie wil en kan je leveren, zowel persoonlijk als in je verdere studie en loopbaan. Je leert effectief samenwerken in een interdisciplinaire, cross-sectorale context.

Je wordt begeleid door docenten vanuit verschillende Fontys opleidingen, met een diversiteit aan achtergronden.

De minor Future Energy for Society werkt met een zestal leeruitkomsten.

Als je de minor succesvol hebt doorlopen:

 1. Kan je meerdere actuele voorbeelden geven van zowel de sociale, economische als technische kansen en uitdagingen in de energietransitie. Deze voorbeelden worden getypeerd aan de hand van relevante theorie;
 2. Herken je perspectieven en belangen vanuit het sociale, economische en technische domein binnen een context (bijv. in een wijk, waterstof technologie, windmolen, zeetransport, …);
 3. Kan je effectief samenwerken in een interdisciplinaire, cross-sectorale context;
 4. Ontwikkel je een visie op 2050 en kan je verbeelden, verwoorden en/of berekenen hoe een succesvolle energietransitie er uit zou kunnen zien;
 5. Ontwikkel je een persoonlijke en professionele identiteit rondom zijn/haar bijdrage aan de energietransitie;
 6. Kan je een concept ontwerpen voor een opdrachtgever met impact op de energietransitie.

Je behaalt de minor als alle leeruitkomsten zijn behaald. Elke leeruitkomst wordt met een behaald/niet behaald beoordeeld. Als alle leeruitkomsten behaald zijn, ontvang je 30 ECTS.

De minor heeft twee toetsmomenten

 • Halverwege kunnen in een tussentijds assessment de leeruitkomsten 1, 2 en 4 worden afgerond.
 • Aan het einde kunnen in een assessment de nog niet behaalde leeruitkomsten worden afgerond.

(Online) Minor voorlichtingsweek

Op dit moment staan er geen minor voorlichtingen gepland.

Om te starten in september 2022 loopt de aanmeldperiode van 1 februari 2022 tot 1 juli 2022.

Voor de start in september heeft de minor een numerus fixus van 20 studenten. Als de minor vol is, kun je wel nog inschrijven op de wachtlijst. We nemen dan contact met je op, mocht er nog een plaats beschikbaar komen.

Om te starten in februari 2023, kun je je aanmelden vanaf juli 2022 tot 15 december 2022.

Voor de start in februari heeft de minor een numerus fixus van 70 studenten. Als de minor vol is, kun je wel nog inschrijven op de wachtlijst.

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student

 • De propedeuse behaald hebben of;
 • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.