Toetsing

De toetsing van de minoronderdelen bestaat uit een schriftelijke toets in de vorm van een tentamen, een verslag, en/of een presentatie. Dit is afhankelijk van het betreffende minoronderdeel en te vinden in onderstaand overzicht. Als overkoepelend element maakt je een beroepsproduct. Dit beroepsproduct bestaat uit diverse praktijkgerichte opdrachten.

Toets Toetsvorm Individueel/groep Individueel/groep
Inleiding rechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Inleiding strafrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Personen- familie en jeugdrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Forensische Psychiatrieschriftelijke toets / presentatieindividueel / groep1-10
Gezondheidsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Arbeidsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Intellectueel eigendomsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Ondernemingsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
IT en Privacyrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Beroepsproductopdrachtentweetallen1-10

Bij aanvang van de onderwijsperiode wordt bekend gemaakt in welke week de toetsen worden afgenomen. De datum en het tijdstip van de schriftelijke toetsen worden gepubliceerd op de digitale leeromgeving Blackboard.