Minor Recht

In elk beroep kom je juridische aspecten tegen. Juridische problemen zijn vaak complex van aard en betreffen vragen die eerst gedefinieerd en geanalyseerd moeten worden voordat een oplossing gevonden kan worden. Om te kiezen voor de juiste oplossing en deze juridisch goed te onderbouwen, dien je niet alleen over voldoende kennis van het recht te beschikken maar dien je ook een goede analyse te maken en de mogelijke oplossingen te beoordelen. In deze minor doe je niet alleen juridische kennis op maar leer je ook juridische informatie te vinden en te gebruiken om juridische problemen te analyseren en oplossingen te genereren. De kennis en vaardigheden die je hierbij opdoet zijn toepasbaar binnen vrijwel elke beroepspraktijk.

Doelstelling

Het doel van de minor is:

  1. Kennismaking met verschillende relevante rechtsgebieden binnen het gekozen thema;
  2. Eenvoudige juridische vraagstukken analyseren, interpreteren en daarvoor oplossingen generen;
  3. Beheersing van basale juridische vaardigheden.

De student:

  • Doet elementaire juridische kennis op van verschillende relevante onderwerpen binnen het gekozen thema;
  • Is in staat een eenvoudige juridische analyse te maken die consistent is en toepasbaar als antwoord op de gegeven probleemstelling;
  • Is in staat een gekozen juridische oplossing logisch en duidelijk te onderbouwen en te presenteren;
  • Is in staat juridische informatie te vinden, op zijn waarde te schatten en te gebruiken.

Praktische informatie

Locatie Tilburg
Start minorMens en recht: september
Bedrijf en recht: februari
Studiepunten30 EC's
Duur2 periodes voltijd
Toegankelijk voormajorstudenten van Fontys en Avans en opleidingen die zijn aangesloten bij KOM, behalve studenten die nu de bachelor HBO-Rechten volgen
Minimum aantalDe minor wordt niet aangeboden als er minder dan 20 aanmeldingen zijn

Contact

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Avans-Fontys Juridische Hogeschool.

Contactpersoon:
Caro van der Voort
Email: externeminor.jhs@avans.nl