Minor Recht

In elk beroep kom je juridische aspecten tegen. Juridische problemen zijn vaak complex van aard en betreffen vragen die eerst gedefinieerd en geanalyseerd moeten worden voordat een oplossing gevonden kan worden. Om te kiezen voor de juiste oplossing en deze juridisch goed te onderbouwen, dien je niet alleen over voldoende kennis van het recht te beschikken maar dien je ook een goede analyse te maken en de mogelijke oplossingen te beoordelen. In deze minor doe je niet alleen juridische kennis op maar leer je ook juridische informatie te vinden en te gebruiken om juridische problemen te analyseren en oplossingen te genereren. De kennis en vaardigheden die je hierbij opdoet zijn toepasbaar binnen vrijwel elke beroepspraktijk.

Doelstelling

Het doel van de minor is:

  1. Kennismaking met verschillende relevante rechtsgebieden binnen het gekozen thema;
  2. Eenvoudige juridische vraagstukken analyseren, interpreteren en daarvoor oplossingen generen;
  3. Beheersing van basale juridische vaardigheden.

De student:

  • Doet elementaire juridische kennis op van verschillende relevante onderwerpen binnen het gekozen thema;
  • Is in staat een eenvoudige juridische analyse te maken die consistent is en toepasbaar als antwoord op de gegeven probleemstelling;
  • Is in staat een gekozen juridische oplossing logisch en duidelijk te onderbouwen en te presenteren;
  • Is in staat juridische informatie te vinden, op zijn waarde te schatten en te gebruiken.

In totaal omvat de minor recht 30 Ec’s.

Inhoud en opbouw

De minor Recht bestaat uit tien minoronderdelen, waarvan de student er vijf volgt (welke dit zijn is afhankelijk van het gekozen thema). Daarnaast dient er een beroepsproduct te worden vervaardigd dat bestaat uit praktijkgerichte opdrachten die zijn gekoppeld aan de minoronderdelen. Elk minoronderdeel en het beroepsproduct omvat 140 Sbu’s.
De opbouw van de minor bestaat uit:

  • Inleiding recht
  • Vier keuze-minoronderdelen
  • Beroepsproduct waarin de minoronderdelen zijn verwerkt.

De minoronderdelen worden aangeboden binnen twee thema’s. Dat betekent dat de onderdelen binnen een thema goed op elkaar en op het thema aansluiten. De thema’s met bijbehorende minoronderdelen zijn:

In schema ziet het er als volgt uit:

Mens en recht (periode 1 en 2) Bedrijf en recht (periode 3 en 4)
Inleiding recht Inleiding recht
Inleiding strafrecht Arbeidsrecht
Personen- familie- en jeugdrecht IT en Privacyrecht
Forensische Psychiatrie Ondernemingsrecht
Gezondheidsrecht Intellectueel Eigendomsrecht
B e r o e p s p r o d u c t

Het thema “Mens en recht” wordt aangeboden van september tot en met januari en het thema ‘Bedrijf en recht’ wordt aangeboden van februari tot en met juni.

Per minoronderdeel worden er hoorcolleges en werkcolleges aangeboden. Het hoorcollege kan verschillende elementen bevatten: ordenende, prikkelende, motiverende en kennisoverdragende. In het werkcollege worden de opdrachten van de week besproken. Het beroepsproduct maakt de student zelfstandig maar hij krijgt daarbij wel begeleiding van een tutor.

Let op: Het jaarrooster van de minor Recht wijkt af van het jaarrooster van Fontys. Informatie over het jaarrooster kan worden opgevraagd bijexterneminor.jhs@avans.nll

De minor wordt niet aangeboden als er minder dan 20 aanmeldingen zijn. Twee maanden voor de start van de minor zal de student op de hoogte worden gesteld indien het gekozen thema niet doorgaat.

Toetsing

De toetsing van de minoronderdelen bestaat uit een schriftelijke toets in de vorm van een tentamen, een verslag, en/of een presentatie. Dit is afhankelijk van het betreffende minoronderdeel en te vinden in onderstaand overzicht. Als overkoepelend element maakt je een beroepsproduct. Dit beroepsproduct bestaat uit diverse praktijkgerichte opdrachten.

Toets Toetsvorm Individueel/groep Individueel/groep
Inleiding rechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Inleiding strafrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Personen- familie en jeugdrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Forensische Psychiatrieschriftelijke toets / presentatieindividueel / groep1-10
Gezondheidsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Arbeidsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Intellectueel eigendomsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Ondernemingsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
IT en Privacyrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Beroepsproductopdrachtentweetallen1-10

Bij aanvang van de onderwijsperiode wordt bekend gemaakt in welke week de toetsen worden afgenomen. De datum en het tijdstip van de schriftelijke toetsen worden gepubliceerd op de digitale leeromgeving Blackboard.

Praktische informatie

Locatie Tilburg
Start minorMens en recht: september
Bedrijf en recht: februari
Duur2 periodes voltijd
Toegankelijk voormajorstudenten van Fontys en Avans en opleidingen die zijn aangesloten bij KOM, behalve studenten die nu de bachelor HBO-Rechten volgen
Minimum aantalDe minor wordt niet aangeboden als er minder dan 20 aanmeldingen zijn

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2016-2017 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Contact

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Avans-Fontys Juridische Hogeschool.

Contactpersoon:
Caro van der Voort
Email: externeminor.jhs@avans.nl