Het is niet dat je pedagoog wordt ofzo. Ik denk dat het er al in zit."

Oud-student Eva Saeboe over de opleiding Pedagogiek

 

Opbouw Pedagogiek

In het eerste jaar bestaan je weken uit de volgende onderdelen:

  • Samenwerken aan pedagogische vraagstukken
  • Leren in de praktijk
  • zelfstudie
  • uitleg/instructie

De propedeuse (jaar 1) is opgedeeld in 2 semesters. Je werkt met medestudenten, professionals uit het werkveld en coaches (docenten) aan complexe pedagogische vraagstukken. Deze vraagstukken zijn heel divers en hebben bijvoorbeeld betrekking op ‘opvoeden in een diverse samenleving’ of ‘opvoeden en de digitale leefomgeving’. Onze coaches begeleiden jou tijdens het proces en zijn inhoudelijk experts waaraan je al je vragen kunt stellen.

Ook de postpropedeuse (jaar 2 t/m 4) is ingedeeld in semesters. Hierin ga je naast individueel werkplekleren - je loopt bijvoorbeeld iedere week stage - aan de slag met pedagogische vraagstukken. Samen met medestudenten, coaches en het werkveld.

Door middel van je minorkeuze en stage kun je tijdens je opleiding accenten leggen richting een van deze werkvelden:

Leren in de praktijk vormt een belangrijk onderdeel van onze voltijdopleiding Pedagogiek. Je bent actief in het beroepenveld en krijgt zo de gelegenheid je te oriënteren op de praktijk (kinderen en jongeren van 0 - 24 jaar). Iedere week van je opleiding ben jij bezig met leren in de praktijk.

Praktijkleren kan doordat je voor langere tijd, meerdere dagen aan het leren bent in een praktijksituatie (stagelopen). Maar ook doordat jij in opdracht van het werkveld een project uitvoert of doordat je meeloopt met derde- of vierdejaarsstudenten. Omdat je als student jouw eigen leerdoelen bepaalt, is het leren in de praktijk afhankelijk van wat jij wilt leren. Dit kan per student verschillen.

Leren in de praktijk doe je niet alleen in Nederland. Je hebt de mogelijkheid om voor kortere of langere tijd naar het buitenland te gaan.