• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Opvoeden en opgroeien wordt steeds belangrijker. Vragen als 'hoe ga je om met een jongen die gepest wordt omdat hij een meisje wil zijn?' en 'hoe maak je jongeren bewust van de gevaren van social media?' zijn steeds actueler. Als student pedagogiek leer je om de ontwikkeling van kinderen/jongeren te stimuleren en problemen te voorkomen of op te lossen samen met ouders/ professionals.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten

Samen leren staat centraal, je hebt veelvuldig contact met medestudenten, coaches (docenten) en professionals uit het werkveld. Samen ga je aan de slag met complexe pedagogische kwesties, zoals omgaan met het wonen in een pleeggezin.

Wij vinden het belangrijk dat je pedagogische vraagstukken niet alleen bekijkt vanuit je eigen belevingswereld, maar met een wereldse blik. Je ontwikkelt je tot een ‘pedagoog van de wereld’ die kijkt naar opvoedingsvragen, kansen en uitdagingen voor kinderen en jongeren vanuit verschillende culturen en achtergronden.

Wat verwachten wij van jou

Jij wilt graag iets betekenen voor anderen en hebt interesse in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Je zoekt graag oplossingen voor (problematische) situaties en vindt o.a. pedagogiek en psychologie interessant.

Je durft naar jezelf te kijken en je staat open voor ontwikkeling. Je neemt verantwoordelijkheid en laat je niet snel uit het veld slaan.

Bovendien kun je goed samenwerken met verschillende doelgroepen (zoals jongeren, ouders en professionals) en houd je je eigen doelstellingen helder voor ogen.