Mijn stage bij het Maxima MC, afdeling cardiologie, vond ik erg interessant. Je bent daar écht student, waarbij je alles kan en mag zien. Van acute momenten tot een dag op de hartkatheterisatiekamer."

Lees het verhaal van Kim, 3e jaars student Verpleegkunde

 

Opbouw

In het eerste jaar bestaan je weken uit:

  • 12 uur theorie en projecten
  • 20 uur voorbereiding en zelfstudie
  • 8 uur vaardigheden en praktijk

Je maakt kennis met:

  • systematisch en doelgericht werken in projecten
  • lessen anatomie, fysiologie en pathologie (AFP)
  • de kernmodule, waarin je zelfstandig een probleem onderzoekt, dit bespreekt met medestudenten en gezamenlijk tot de beste oplossing komt
  • verpleegkundige vaardigheden die je uitvoert in het skills lab
  • communicatieve vaardigheden
  • het leven lang leren, waarmee je je richt op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • stage lopen (8 weken)

In het tweede jaar vervolg je de opleiding Verpleegkunde met een mix van theorie en praktijk.

Stage
De helft van dit schooljaar ga je op stage. Zo kom je in aanraking met de vele facetten van het verpleegkundig beroep en kun je ontdekken wat écht bij jou past. De stageplaatsen zijn van een kwalitatief hoog niveau waar je veel praktijkervaring opdoet.
Dit praktijkleren kan ook in een Zorginnovatiecentra of Netwerk (ZIC/ZIN). Verpleegkundigen en studenten werken hier samen. Je leert hier met en van elkaar.

In het derde jaar ga je ook een halfjaar stage lopen. Waar je dat doet, krijg je van de opleiding te horen. Het is ook mogelijk je stage in het buitenland te volgen.
In de andere helft van het jaar volg je een minor waarin je je kennis verdiept of verbreedt. Er zijn diverse minoren die aansluiten bij de hbo-opleiding Verpleegkunde. Je mag ook een minor bij een andere opleiding van Fontys volgen of bij een andere onderwijsinstelling in Nederland.

In het laatste jaar van de opleiding combineer je stage met een afstudeerproject. Dit project is gebaseerd op een opdracht vanuit het werkveld. Hierbij krijg je begeleiding van een docent (je projectbegeleider) en een begeleider uit de praktijk. Je voert het project alleen of met een medestudent uit.
Na het naar tevredenheid afronden van je stage en afstudeerproject ben je klaar om als beginnend verpleegkundige de arbeidsmarkt op te gaan.

Arbeidsmarktperspectief
De arbeidsmarkt voor verpleegkundigen is in beweging. De samenleving vergrijst en de zorgvragen worden steeds complexer. De zorg wordt steeds persoonlijker en tegelijkertijd is er grote druk door de kosten die dat met zich meebrengt.Er is veel vraag naar hbo-verpleegkundigen die zorg verlenen op hoog kwalitatief niveau. De verwachting is dat dit in de toekomst verder groeit.