• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Jij bent echt geïnteresseerd in mensen en hebt aandacht voor het unieke van ieder mens. Verpleegkunde kent een breed werkveld zoals psychiatrie, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, thuiszorg. Samen met de patiënt (en zijn naasten) bespreek je welke zorg het beste past. De verpleegkundige houdt steeds het overzicht en werkt hierin samen met andere disciplines. Geen routinewerk dus!

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten

De leergroepen zijn en blijven klein. Je leert van en met elkaar en krijgt de ruimte om je persoonlijk te ontplooien. Een persoonlijke aanpak staat bij de opleiding Verpleegkunde voorop en docenten helpen je om het beste uit jezelf te halen. Jij kent de docent en de docent kent jou. Daarbij wordt face-to-face onderwijs afgewisseld met digitaal onderwijs. Praktijk en theorie zijn op zoveel mogelijk manieren met elkaar verweven waarin beroepssituaties rechtstreeks uit de praktijk komen. De stageplaatsen zijn van een kwalitatief hoog niveau waar je veel praktijkervaring opdoet.

Wat verwachten wij van jou

Als verpleegkundige heb je te maken mensen die allemaal anders omgaan met hun gezondheidsproblemen. Het is dan ook belangrijk dat je je goed kunt inleven in anderen, op een open en respectvolle manier. Daar komt bij dat je helder en duidelijk communiceert en je rekening houdt met persoonlijke factoren zoals leeftijd, culturele achtergrond en economische positie.

Samenwerken doe je niet alleen met andere professionals  maar zeker ook met de patienten zelf. In gezamenlijkheid ga je op zoek naar de beste oplossingen.