Fontys Fydes

Bedankt voor uw support en vertrouwen

Vanaf september 2015 heeft Fontys Fydes haar activiteiten beëindigd. We hebben afscheid genomen van trouwe relaties en collega’s die zich jarenlang ingespannen hebben om het onderwijs en daarmee de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Fontys Fydes en haar rechtsvoorganger zoals DOBA en SOM Onderwijsadviseurs waren een begrip in de regio. Over Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen vindt u meer informatie onderaan deze pagina.

Fontys zet in de toekomst nadrukkelijk in op een verdere krachtenbundeling van haar educatieve opleidingen en op expertise-ontwikkeling op drie zeer actuele thema’s: Taal, Passend Onderwijs en Gedrag. In deze kenniscentra is de expertise en kennis vanuit Fontys Fydes geïntegreerd.
Op de website van het Fontys centrum voor Beroepen In het Onderwijs (www.fontys.nl/bio) en hieronder vindt u bovenstaande kenniscentra en de daarbij behorende contactpersonen.

Kenniscentrum Passend Onderwijsmevrouw José Wichersj.wichers@fontys.nl
Kenniscentrum Gedragmevrouw Mariette Haasenm.haasen@fontys.nl
Kenniscentrum Taalde heer Jack Dueringsj.duerings@fontys.nl

Uiteraard kunt u voor algemene informatie altijd terecht bij het Fontys Hogescholen, 08850 80000.
Rest ons u en onze (oud)medewerkers te bedanken voor de jarenlange support en vertrouwen.
We wensen u veel energie en elan toe bij het versterken van de kwaliteit van uw organisatie en daarmee het schoolsucces en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

Corrie Vinckers (interim directeur) en Tineke Janssen-de Valk (teamleider)

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft besloten de werkzaamheden van Fontys Fydes met betrekking tot begeleiding OZL per 1 januari 2016 te beëindigen. De OZL-werkzaamheden worden gecoördineerd door de landelijke Ziezon-organisatie. Eén van de andere partners die OZL begeleiding verricht is IJsselgroep/ Expertis. IJsselgroep/ Expertis hanteert dezelfde werkwijze als Fontys Fydes. Hiermee kunnen zij de kwaliteit, continuïteit en praktische uitvoering van onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen waarborgen.

Het team OZL Midden- en Oost- Brabant zal niet wijzigen, maar uit dezelfde personen blijven bestaan.
Hun nieuwe gegevens en het aanmeldformulier kunt u vinden op www.ozl.nu.

Wat wel wijzigt, is de locatie. Het nieuwe adres is Odysseuslaan 2, 5631JM Eindhoven.

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben,

Mocht u nog vragen hebben:
Coördinatie Anja de Jong, tel 0620557180 (ongewijzigd)
anja.dejong@fontys.nl wordt per 1 januari anja.dejong@ijsselgroep.nl